- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
[ Rovné příležitosti] - S Ivanou Königsmarkovou jsem se potkala v tomto roce po delší době (dříve UNIPA sdílela s Gender Studies poštovní adresu, takže jsme se vídaly častěji). V průběhu soudního procesu jsme jí všechny držely palce. Pak jsme jednou seděly s kolegyněmi na nějaké pracovní schůzce a řeč se stočila na porody doma a porodnictví a v kanceláři jsme se shodly, že Ivanu velmi obdivujeme a že považujeme za velmi důležitou odvahu a snahu porodních asistentek umožňovat ženám širší spektrum volby, jak rodit. více
[ Rovné příležitosti] - Skutečnosti, které brání rodičům při návratu do práce po skončení mateřské a rodičovské dovolené jsou v ČR vcelku zmapovány a popsány. Vnímají je i politické strany a hnutí - zejména před volbami. V jejich programech (nejenom těch pro nedávno skončené předčasné volby, ale i těch minulých) lze nalézt řadu dobrých námětů na řešení. více
[ 29.11.2013, Helena Čornejová, ČMKOS   ]
[ Rovné příležitosti] - Gender Studies i se svou knihovnou se stěhuje za světlem. Od prosince se usídlíme jen malý kousek od stávajících prostor - na Masarykově nábřeží 8. Na změnu se velmi těšíme, tma a zima v suterénu v Gorazdově ulici už se pomalu začínala projevovat na náladách týmu, je tedy nejvyšší čas opustit temnotu a otevřít se světu v knihovně s výhledem na Vltavu. více
Současná česká společnost prochází výraznou změnou ve věkové struktuře populace. Klesající porodnost spolu s prodlužující se délkou dožití ústí do procesů, které nazýváme demografickým stárnutím. Demografické stárnutí představuje proces, který si vyžádá řadu změn v chápání jak veřejné, tak soukromé sféry (a především jejich vzájemného propojování). To se týká například změny ve fungování instituce odchodu do důchodu, chápání „produktivní“ pracovní biografie (a toho, kdy končí), ale zároveň organizace péče (neboť díky zvyšující se délce dožití roste počet osob nad 80 let, které potenciálně vyžadují asistenci). více
[ 27.11.2013, Jaroslava Hasmanová Marhánková, ZČU v Plzni   ]
[ Rovné příležitosti] - Koncept age managementu (1) představuje nový pohled na personální činnosti z pohledu věku a umožňuje řešit demografické změny, které v současné době a zejména v blízké budoucnosti nastanou na pracovišti. Konkrétní opatření se zaměřují na všechny věkové skupiny pracujících, tím nejdůležitějším principem je zohlednění potřeb jednotlivce, využití jeho schopností a osobního potenciálu. více
[ 26.11.2013, Ilona Štorová, Age Management, o.s.   ]
[ Rovné příležitosti] - Od listopadu 2013 je Gender Studies, o.p.s. (spolu s Úřadem práce Brno-město, Masarykovou univerzitou a holandskou organizací Blik op Werk) partnerem projektu Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR nazvaného „Implementace Age Managementu v České republice“. více
[ Rovné příležitosti] - V Česku se rozpadá téměř polovina manželství a říká se, že po rozvodu začínají oba partneři od nuly. Omyl. Především ženy si totiž následky nepodařeného manželství nesou celý život. Ačkoli rány jsou samozřejmě především citové, tentokrát bude řeč o neméně důležité oblasti – o penězích. Rozvod má totiž nezanedbatelný dopad na výši příjmů mužů a žen v důchodu. Rozvedené ženy se totiž v důchodu častěji ocitají na hranici chudoby. více
[ 26.11.2013, Tereza Krobová   ]
[ Rovné příležitosti] - Zaměstnavatelům, kteří sídlí mimo území hl. města Prahy, nabízíme zcela zdarma moderní kurz age managementu, tedy řízení věkové diverzity ve firmě. Kurz je určen především osobám v manažerských pozicích. Jeho plánovaná délka je 90 minut. více
[ Rovné příležitosti] - Jak jsou využity vaše úspory v bance? Možná podporují beskydské rehabilitační centrum. Možná minnesotský povrchový důl, finanční spekulaci s kukuřicí a přesun české textilky do Asie. Jisté je, že to nevíte. V řadě zemí fungují a popsanou praxi mění etické banky. Jednou z nich je britská Charity Bank. Přečtete si rozhovor s Malcolmem Haydayem, zakladatelem a dlouholetým ředitelem této banky. více
Evropská Unie (jako především právní struktura), přijala legislativní opatření, která zavazují členské státy a musí se vždy opírat o určitý článek ve smlouvách. V případě rodových politik má tento základ velmi specifický původ a vývoj.
více
[ 15.11.2013,   ]
Předchozí | 1 | .. | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | .. | 446 | Další
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT