- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Prohlášení
Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -

Monitoring tisku

 
- -
DOKUMENTY a INSTITUCE

Gender Studies, o.p.s.:

Výroční zprávy naleznete na internetové stránce www.genderstudies.cz.

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností
[ dokument pdf, 1,63 MB]

Prohlášení o založení obecně prospěšné společnosti
[Document WinRar, 10,3 MB]


Instituce zabývající se rovností mužů a žen:

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Rovnost mužů a žen
[http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=228]

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
[http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=383]

Kontakty na oddělení pro rovnost v rámci jednotlivých ministerstev
[http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=506]

EU - Komise - rovnost mužů a žen
[http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm]

OSN
[http://www.un.org/womenwatch]

Rada Evropy
[http://www.coe.int/T/e/human_rights/equality/]


Dokumenty:

Vnitrostátní

Priority a postupy vlády
[http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=304]

Národní zpráva o "Plnění pekingské akční platformy"
[http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=920]

Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání
[http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=955]

Vnitrostátní odborné studie a publikace
[http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=917]

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů
[ http://www.feminismus.cz/download/GS_stin.pdf]

Genderový balíček 1/2005 - politická participace žen
[ http://www.feminismus.cz/download/GS_politika.pdf ]

Genderový balíček 2/2005 - reprodukční práva žen
[ http://www.feminismus.cz/download/GB_reprprava_0205.pdf ]

Genderový balíček 3/2005 - trh práce
[ http://www.feminismus.cz/download/GB_trhprace_0305.pdf ]

Genderový balíček 3/2005 (dodatek) - zákoník práce
[ http://www.feminismus.cz/download/GB_zakonikprace_0305.pdf ]

Gender Audit of the EU Pre-Accession Funds 1999-2004
[ http://www.feminismus.cz/download/GA_EN.pdf ]

Genderový balíček - sexuální obtěžování
[ http://www.feminismus.cz/download/sex_obtezovani.pdf ]

Genderový balíček - Nižší kariérové šance (zastoupení ve vyšších rozhodovacích a řídících pozicích)
[ http://www.feminismus.cz/download/sance.pdf ]


Slovenské

Rodový infobalíček 1/2005 (Rod a veřejný život)
[ http://www.feminismus.cz/download/rodovy_infobalicek.pdf ]

Rodový infobalíček 3/2005 (Ženy na trhu práce)
[ http://www.feminismus.cz/download/rodovy_infobalicek3.pdf ]


Mezinárodní

OSN
Rada Evropy
 • Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR)
  [http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=78&cid=203]
 • Evropská sociální charta
  [http://www.cmkos.cz/eit/ervsocch.htm]
 • Doporučení č. R (85) 2 Výboru ministrů členským státům o právní ochraně před diskriminací z důvodu pohlaví
 • Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin
 • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR)
Evropská unie
 • Amsterodamská smlouva
 • Směrnice
 • Doporučení Rady a Komise
 • DAPHNE-Programm (2000-2003) - Akční plán Evropského společenství k boji proti násilí na dětech, mládeži a ženách

Zákony:

Diskriminace žen na pracovním trhu v ČR a jak se bránit - projekt Equal ČSŽ [http://www.rovnesance.cz]

Ženská práva a násilí: právní průvodce Trestním zákoníkem ČR, listopad 2002, NEWW a Gender Studies, o.p.s.
[ dokument pdf, 161 kB]

Právní průvodce ženskými právy podle Zákoníku práce ČR, červen 2004, NEWW a Gender Studies, o.p.s.
[ dokument pdf, 309 kB]
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
 

Spolupracujeme

- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT