- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Gender, ženy a média - Informace pro novináře a novinářky


Tiskové zprávy
MDŽ 2024: Výstava Praha feministická. Místa, kde se psala historie. 29.2.2024
[Tisková zpráva] Genderové audity - přidaná hodnota pro zaměstnavatele i zaměstnané 7.3.2019
[Tisková zpráva] Stop kybernásilí na ženách a mužích 11.10.2016
Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku-vyhlášení výsledků 5.11.2014
Chování na internetu: muži ve větším nebezpečí, ženy v roli obětí 2.10.2014
Diskriminace na trhu prace z hlediska pohlavi a veku sili. Mezinarodni den rovnosti zen a muzu upozornuje na pretrvavajici problemy 18.6.2014
Girls Day 2014 - kariérní den dívek 28.4.2014
zobrazit všechny tiskové zprávy


Petice
Výzva - Pro svobodnou volbu v otázce interrupcí!
Podpořte petici proti vulgárním výrokům senátora Kubery!


Kalendář akcí


Databáze českých a slovenských žeských organizací


Záladní pojmy, dokumenty a údaje
Historie ženského hnutí
Slovníček základních pojmů
Zpráva o naplňování Úmluvy o odstraňování všech forem diskriminace žen (CEDAW)
Studie Světového ekonomického fóra (WEF) o rovnosti žen a mužů ve světě (2005)
Informace o institucích, zabývajících se právy žen (státní, neziskové) v jednotlivých zemích světa
Genderové statistiky pro Evropu a severní Ameriku
Politická participace žen
Účast v parlamentech
Evropský parlament


Ženy v České republice
"Genderový balíček - politická participace žen" 01/2005
"Zaostřeno na ženy a na muže" - statistiky za období 1995-2000 (česko-anglická verze)
"Na cestě do EU - průvodkyně nejen pro ženy" - rozdíly mezi českou a unijní legislativou v oblasti rovných příležitostí
Šilhanová Irena: Rovné příležitosti a vstup do EU - stručně klady a zápory pro české ženy
Ženy v politice - komplexní zhodnocení stavu v roce 2001
Hlídací fena - aktualizovaná a komplexní stránka o ženách v politice
Průzkum veřejného mínění o postavení žen na trhu práce (Sociologický ústav AV ČR, říjen 2003)
Výzkum veřejného mínění o rovnosti mužů a žen (duben 2002)
Gender Management - stránky o všech aspektech genderově citlivého managementu
Kampaň proti domácímu násilí na ženách
Profem - násilí na ženách, právní pomoc a další témata
Ženy ve vědě
Právo na svobodnou volbu
Rodičovství - Aperio
Hnutí za aktivní mateřství
Porodnictví - Česká asociace porodních asistentek
Rovné příležitosti na úrovni vlády a ministerstev - stránky MPSV ČR


(Re)prezentace žen v médiích
Následující data byla sebrána a analyzována v rámci projektu Ženy a média realizovaného Gender Studies, o.p.s. 2003 podpořeného Velvyslanectví USA v Praze.

(Re)prezentace žen v médiích - informační brožura pro novináře (v pdf)
Ženy pracující v médiích, zaměstnanecká struktura (stav 1/2003)
Podíl žen a mužů mezi šéfredaktory/šéfredaktorkami v rozhlase na příkladu ČRo (graf, stav 1/2003)
Zastoupení žen a mužů v novinách, televizi a rádiu (graf, mezinárodní situace z roku 1995)
Analýza přítomnosti žen ve zpravodajství - obsahová analýza českých médií za období leden 2002 - duben 2003
Jana Valdrová: České noviny a časopisy z hlediska genderu - předneseno v rámci cyklu Úterky s Gender
Petr Pavlík: Pracovní materiál pro seminář "(Re)prezentace žen v rozhlase a televizi" - uspořádaný Gender Studies, o.p.s. v cyklu seminářů pro novináře (Projekt podpořený Velvyslanectvím USA v Praze)


(Re)prezentace žen v médiích v zahraničí
Global Media Monitoring Project 2005
Statistika podílu žen a mužů ve zprávách, reklamě, televizi, časopisech a internetu v USA
Zastoupení příslušníků menšin a žen v rozhlasových a televizních zprávách (stav 1990- 1994, USA, stát Missouri)
"Screening Gender" - Projekt zabývající se reprezentací žen v televizních programech v následujících televizích: YLE (Finsko), NOS (Nizozemí), NRK (Norsko), SVT (Švédsko), ZDF (Německo) a DR (Dánsko)


Gender a reklama
Johana Jonáková: Ženy jako symboly krásy, mateřství a rodinné pohody
Jitka Vysekalová: Grafy mapující postoje české veřejnosti k sexuálním motivům v reklamě, TNS Factum
Právní úpravy a směrnice reklamy


Ženské novinářské organizace
Women's Desk, sekce Fairness and Accuracy in Reporting sexismus, rasismus a homofobie v médiích
International Women´s Media Foundation posiluje roli žen v mezinárodním zpravodajství, vychází přitom z přesvědčení, že tisk není doopravdy svobodný, jestliže v něm nemají ženy rovný hlas
The International Association of Women in Radio and Television forum pro osobní kontakty a profesionální rozvoj žen působících celosvětově v rádiu a televizi
Media Report to Women Media Report to Women informace o všech typech médií z hlediska, jak zobrazují ženy a jak popisují témata, které ženy zajímají
National Federation of Press Women - dodržování rovných práv v profesionální žurnalistice
Journalistinnenbund angažované novinářky, které se zajímají o problematiku žen
Womanticker - mediální agentura pro ženy, novinky, semináře, časopisy.
Journalism and Women Symposium - podpora profesního růstu novinářek
Women in Mass Media in Central Asia (WIMCA)
Postavení žen v médiích z hlediska závazků vyplávajících z dokumentů OSN


Literatura
seznam knih s mediální tematikou z fondu knihovny Gender Studies, o.p.s.
Fond knihovny Gender Studies, o.p.s.Tato stránka byla vytvořena v rámci projektu Ženy a média realizovaného Gender Studies, o.p.s.
podpořeného Velvyslanectvím USA v Praze.
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT