- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
[ Rovné příležitosti do firem] - Narušovat genderové stereotypy, to vždy patřilo k hlavním cílům Gender Studies. Jenže jak a u koho, aby to mělo nějaký efekt? Vždyť všichni dobře víme, jak úporně se stereotypy drží – a jak se jich držíme my sami, protože leccos v životě usnadňují. Po delší době jsme se tedy zkusili opět zaměřit na práci s mládeží a na téma genderových stereotypů při volbě povolání a potažmo i své budoucí životné role. A některé výsledky byly překvapivé. více
[ Rovné příležitosti do firem] -
Mezinárodní organizace Association for Progressive Communications (APC) se již řadu let věnuje tématu násilí na ženách ve spojitosti s užíváním informačních a komunikačních technologií (ICT). I letošní rok proto pořádá kampaň, která se zaměřuje na tři největší a světově nejužívanější sociální média Facebook, Twitter a YouTube.
více
[ Rovné příležitosti do firem] - Jaroslava Švarcbachová je koučka a externí spolupracovnice Gender Studies. V rámci našeho projektu „Mezi péčí a prací: Rovné příležitosti žen a mužů ve věku 45+“ se podílí na školení osob, převážně nezaměstnaných, v problematice získaní a udržení si práce a pracovní motivace i ve vyšším věku. Níže přinášíme její osobně laděné zamyšlení, vycházející z jejích životních a profesních zkušeností, nad tím, proč stojí za to přemýšlet hlouběji než jenom v zjednodušených šablonách dělících zaměstnané na staré a mladé, ženy a muže, atd. více
[ Rovné příležitosti do firem] - Často se opakuje, že vzdělání je zcela stěžejní pro každého z nás. S tím je potřeba souhlasit: dosažení co nejkvalitnějšího vzdělání nám může pomoct zajistit plnohodnotný život v dospělosti. Jak je ale patrné mj. z mezinárodní judikatury, české školství, podobně jako řada zahraničních vzdělávacích systémů, není schopno zajistit všem dětem a žákům stejnou startovní pozici na jejich vzdělávací dráze. více
[ 14.8.2014, Lucie Obrovská, Kancelář veřejného ochránce práv   ]
[ Rovné příležitosti] -
Do 14. září letošního roku probíhala v Praze v Domě u zlatého prstenu výstava děl Vlasty Vostřebalové Fischerové. Šlo o zajímavou výstavu zajímavé ženy a umělkyně. Mluvily jsme o ní s jednou z kurátorek výstavy – Michaelou Frank Barnovou.
více
Termín odevzdání přihlášek do soutěže Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku byl prodloužen do 1.7.2014.Neváhejte využít času, který Vam zbývá do deadlinu. Těšíme se na Vaše podklady!
více
[ Gender Studies, o.p.s.] -

Přijďte si na stánek Gender Studies na Karlovo náměstí v Praze (u sochy E. Krásnohorské) pro bezplatnou právnickou radu, vyplnit si kvíz o svém chování na internetu nebo si zaběhejte v běhu rovných šancí. Tento čtvrtek u příležitosti Dne rovnosti žen a mužů, který zaměříme na osvětu o důležitém tématu - genderově motivovaném násilí a šikaně na internetu a v kyberprostoru – jak jim předcházet a jak se jim bránit.

více
[ 16.6.2014,   ]
V pátek, 6. června 2014, od 19:30 se v Divadle v Celetné představí inscenace SAMODIVA /divadelní blues pro sólo matky/. Ta vznikla v rámci unikátního projektu Divadlo žen a mužů iniciovaného občanským sdružením Tripitaka a Centrem experimentálního divadla v Brně. Cílem celého snažení bylo podpořit matky samoživitelky, které po mateřské dovolené marně hledaly a hledají práci.
více
[ 4.6.2014,   ]
[ Rovné příležitosti] -
Na přelomu roku proběhla anketa, která se týkala situace českých lesbických, gay, bisexuálních a transsexuálních (LGBT) seniorů a seniorek, zejména jejich postojů k potenciálnímu využití služeb zařízení rezidenční péče. V únoru se pak v Praze uskutečnil mezigenerační diskusní večer, na kterém starší gayové a lesby hovořili o svých radostech, strastech a přáních. Několik LGBT spolků postupně rozvíjí spolupráci se seniory a seniorkami jak v ohledu sociálním, tak paměťově-historickém.
více
[ 3.6.2014, Jan Seidl, SPQP   ]
[ Rovné příležitosti] -
Přístup naší společnosti k problematice stáří a stárnutí prochází v posledních letech radikální proměnou. Postupná změna demografické křivky a s tím spojené jevy se dostávají do centra pozornosti odborné i laické veřejnosti. Jakkoli bývají medializovány především negativní aspekty tohoto trendu, přesto získávají na frekvenci přístupy vnímající stárnutí společnosti jako výzvu a příležitost pro změnu situace a celkového přístupu k tzv. starším dospělým. Diskutovány jsou např. koncepty kvalitního a úspěšného stárnutí a postupně pak dochází ke změně paradigmatu petrifikujícího třetí věk jako období neproduktivní a neaktivní.
více
[ 3.6.2014, Michal Šerák, FF UK v Praze   ]
Předchozí | 1 | .. | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | .. | 446 | Další
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT