- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
[ Rovné příležitosti do firem] - Statistiky ukazují, že se od 60. let 20. století prodlužuje doba, kterou tráví české matky doma s každým svým dítětem. Spolu s tím se postupně prosadila praxe nevracení se do zaměstnání mezi porody dětí. Biografická vyprávění matek odhalila některé z procesů, které stojí za těmito trendy. více
[ Rovné příležitosti do firem] - Bavíme-li se o ekonomických aspektech mateřství, důchodech a tzv. gender pension gap-u (průměrný rozdíl výše starobních důchodů mužů a žen), těžko nevzpomenout ekonomku Ilonu Švihlíkovou. V rozhovoru se vyjadřuje k návrhu důchodové komise zavést tzv. společný důchod manželů, řeč ale přišla i na řadu jiných témat, která souvisí s ženami, demografickým vývojem, mateřstvím a důchodem. více
Od ledna jsme pro vás připravili právní poradenství zaměřené na problematiku kyberšikany a násilí v prostředí internetu. Máte-li jakékoliv dotazy, které se týkají problémů spojených s kyberšikanou, stalkingem, zneužití virtuální identity nebo osobních údajů, sexuálního obtěžování, atp, máte možnost se obrátit na naši právničku, která vám je k dispozici na telefonní lince 774 915 350 každé úterý od 9-11 hod a každý pátek od 16:30-18:30 hod.
více
[ 19.2.2015,   ]
Uvažujete o vlastním osobním růstu? Chtěla byste do budoucnosti v práci povýšit? Přemýšlíte nad změnou pracovní pozice? Kladete si otázky související s vaším profesním směřováním? Zveme vás na workshopy, které se věnují osobnímu auditu kariéry.
více
[ 18.2.2015,   ]
Co se chystá letos na MDŽ v ČR? Přehled akcí, každý a každá si snad vybere. více
[ 11.2.2015,   ]
Představujeme Vám novou publikaci Gender Studies zaměřenou na diverzitu ve firemní praxi. Publikace nese název „V rozmanitosti je síla“ a přibližuje téma rovných příležitostí a diskriminace na pracovním trhu a současně téma diverzity s důrazem na diverzitu náboženského vyznání. Lze v ní nalézt konkrétní informace týkající se zmiňovaných témat i interaktivní cvičení a příklady z praxe. Tyto příklady pomohou zaměstnavatelům přiblížit, jak může fungovat diverzifikovaný tým, jaké má výhody a že to, co se předem může jevit jako překážka a problém, nakonec ani být problémem nemusí.
více
[ 26.1.2015, Markéta Štěpánová   ]
Reprodukční práce je všechna činnost, jejíž cílem je „reprodukce lidské bytosti“ - od péče o děti, nemocné a staré lidi, přes vaření, uklízení, pěstování zeleniny na zahrádce až po vzdělávání či vytváření bezpečného a příjemného prostředí k odpočinku po jiné práci. V předvánočním čase gruntování, pečení cukroví a horlivého navštěvování příbuzných se možná hodí zamyslet se nad povahou a hodnotou neplacené práce. Italsko-americká myslitelka a aktivistka Silvia Federici ji analyzuje z feministické perspektivy a poukazuje na to, že ve chvíli, kdy reprodukční práci začneme vykonávat společně, sdíleně, vymaňujeme se z kapitalistických vztahů a začínáme hluboce přetvářet společnost.
více
[ 2.12.2014, Jitka Kolářová   ]
[ Rovné příležitosti do firem] - Největší podíl dlouhodobé péče v České republice, s výjimkou předškolní péče, byl již před rokem 1989 poskytován rodinou, zejména ženami. Jedná se o odraz převládající hodnotové orientace české populace, která je vyjádřením přání, aby v případě vzniku potřeby dlouhodobé péče tuto péči vykonávala nejbližší rodina. (Barvíková, Österle, 2013) Role neformálních, resp. rodinných pečovatelů v systému dlouhodobé péče je velmi významná i v současnosti. více
[ 1.12.2014, Miriam Kotrusová, Karolína Dobiášová, FSV UK   ]
[ Rovné příležitosti do firem] - Pozitivní pohled na stárnutí a stáří převažující v posledních desetiletích proměňuje obraz stárnoucích lidí a odráží se v celé řadě pojmů, kterými se toto životní období – a lidé v něm se nacházející – označují. Dříve zcela obvyklému slovnímu spojení „staří lidé“ je dnes přisuzována spíše negativní konotace, a tak se vedle slova „senior“ stále častěji používá spojení „starší lidé“ či lidé ve věku. Pojem „starý“ v sobě zahrnuje sociální exkluzi, avšak „starší“ evokuje zdraví a sociální aktivitu. více
[ 1.12.2014, Bohumíra Lazarová, FF MU   ]
[ Rovné příležitosti do firem] - Vítězem letošního ročníku soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti se stala GE Money Bank. Porotu nadchla zejména komplexním programem, který má za cíl sladit pracovní a osobní život. Banka zaujala také systematickým a aktivním přístupem k otázkám různých forem diverzity, včetně té věkové, na kterou se soutěž tento rok zaměřila. více
Předchozí | 1 | .. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | .. | 444 | Další
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT