- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
[ Rovné příležitosti do firem] - Význam starších osob na trhu práce se bude postupně zvyšovat s jejich rostoucím absolutním počtem, zvyšujícím se věkem odchodu do starobního důchodu a vyšší ochotou pracovat i ve starším věku. Ve starším věku pracují a v budoucnu mají úmysl pracovat především osoby s vyšším vzděláním, osoby žijící ve městech a v nemanuálních profesích.
více
[ 21.11.2014, Ondřej Nývlt, Český statistický úřad   ]
Dne 23. 10. 2014 v prostorách Knihovny Gender Studies proběhlo autorské čtení Miluš Kotišové a prezentace Lenky Vochocové na téma situace a participace žen v české politice. Po komunálních a senátních volbách, které se v říjnu v České republice uskutečnily, nabídlo toto setkání jednak komentář k dané problematice a jednak prostor k rozebrání aktuálního tématu. Dvě hodiny strávila dvacítka příchozích nejen nasloucháním programu, který si obě hostky připravily, ale také živou diskusí.
více
[ 15.11.2014, Michaela Chržová   ]
[ Gender Studies, o.p.s.] -
Novinka představuje ryze praktickou příručku pro kariérní výchovu na školách. Současně rozvíjí kritické myšlení a reflexi genderových stereotypů, které mohou mít na kariérní volbu dětí zásadní vliv. Cílem publikace je, aby si děti tyto stereotypy uvědomily a o své kariérní volbě přemýšlely na základě realistického zhodnocení vlastních schopností a dovedností, bez ohledu na to, zda zapadají do tradičních společenských rolí mužů a žen.
více
[ 22.10.2014,   ]
[ Gender Studies, o.p.s.] -
Chcete plně využít potenciál svých zaměstnanců a zaměstnankyň všech věkových kategorií? Rádi byste se jako zaměstnavatel dokázali úspěšně vypořádat s důsledky demografického stárnutí populace? Usilujete o to, aby Vaše týmy pracovaly ještě více efektivně a inovativně? Máte zájem získat si image férového a žádaného zaměstnavatele? Pokud odpovídáte ano, navštivte naši konferenci, kde vám představíme téma age managementu, které představuje efektivní nástroj pro řešení výše uvedených výzev spojených se strategickým řízením lidí s ohledem na věk. 
více
[ Gender Studies, o.p.s.] -
Zveme Vás na autorské čtení Miluš Kotišové, která těsně po volbách pohovoří o situaci žen v české politice a veřejném prostoru, o rozhovorech, které s nimi vede, a aktivitách nezávislého uskupení České prezidentka. Zároveň vystoupí Lenka Vochocová (členka výzkumné skupiny PolCoRe na FSV UK) a seznámí zúčastněné s tématem politické participace žen a mužů v sociálních médiích.
více
[ 13.10.2014,   ]
[ Gender Studies, o.p.s.] -
Gender Studies spustila novou virální a plakátovou kampaň o bezpečném chování na internetu. Jejím hlavním posláním je osvěta a prevence proti násilí na internetu, především genderově podmíněném kybernásilí. Spuštěna byla také informační webová stránka http://stopkybersikane.cz s právní poradnou pro oběti kyberšikany, kterou provozuje proFem, o.p.s. 
více
[ 7.10.2014,   ]
V posledních desetiletích se sociálně konstruktivistické přístupy ve feministicky orientovaném výzkumu snažily v maximálně možné míře oddělovat gender od tělesnosti. Gender, chápaný jako převážně diskurzivní imprint, umožňuje sice odhalovat absurditu společenské hierarchizace založené na biologickém pohlaví, zároveň ale ve velké míře redukuje žitou zkušenost na logocentrickou konstrukci.
více
[ 30.9.2014, witz   ]
[ Rovné příležitosti do firem] - Češi mají nejvíce zkušeností s věkovou diskriminací v porovnání s dalšími 27 státy Evropy (Trusinová, 2013a). Různí autoři se shodují, že jedním z podstatných zdrojů mezigeneračního napětí a ageismu jsou mezigenerační nesoulady v hodnotách (Palmore, 1990; Vidovićová, 2008). Pohledy na svět a na to, co je v životě důležité, se mohou u mladých a starších lišit, a je proto obtížné najít společnou řeč a vzájemnou úctu. více
[ 22.9.2014, Romana Trusinová, Sociologický ústav AV ČR   ]
[ Rovné příležitosti do firem] - Výzkumy ukazují, že v České republice, ale i ve všech evropských zemích, jsou na trhu práce „typicky ženská“ a „typicky mužská“ povolání nebo odvětví. Ženy se koncentrují v administrativě, službách, vzdělávání, zdravotnictví a sociální práci. Muži naopak v technických oborech jako stavebnictví, těžba, ICT nebo ve výrobě a rozvodu energií. Má toto rozdělení nějaké výhody či plusy pro ženy? více
[ 22.9.2014, Jitka Kolářová, Gender Studies, o.p.s.   ]
Výroční zpráva Gender Studies za rok 2013 je venku
[ Gender Studies, o.p.s.] - Finální výroční zpráva Gender Studies 2013 je venku. Podívejte se, jak se nám loni dařilo nebo co že to vlastně přesně děláme. Stojí to za to, graficky i obsahově.
[ 28.8.2014,   ]
Předchozí | 1 | .. | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | .. | 446 | Další
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT