- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

VYHLEDÁVAČ ODKAZŮDatabáze odkazů je rozdělena do následujících kategorií, číslo v závorce zobrazuje počet zadaných odkazů.
Chcete-li přidat do databáze odkazů adresu Vaší stránky, prosíme kontaktujte nás na adrese gender@ecn.cz.

Databáze odkazů > Ženská práva > Rovné příležitosti mužů a žen > Rovné příležitosti na trhu práceNeziskové organizace (4)
Státní správa a samospráva (0)
Politické strany a hnutí (0)
Zpravodajské weby, noviny a časopisy (4)
Názory a komentáře (4)
Právní předpisy (0)
Dokumenty, publikace, studijní texty (6)
Profesní sdružení (3)
Studie, statistiky, hodnotící zprávy (0)

Equal - Iniciativa Společenství
Oficiální stránky programu iniciativy společenství Equal, který se zaměřuje na odstranění nerovností na trhu práce. Mezi opatření - pilíře patří zlepšování zaměstnatelnosti, rozvoj podnikání, podpora adaptability, rovné příležitosti pro ženy a muže. Stránky vznikly z podnětu řídícího orgánu Programu Iniciativy Společenství EQUAL, kterým je MPSV. Na stránce výzvy, dokumenty, principy Equal, kalendář akcí aj.
http://www.equalcr.cz

Muži a ženy
Stránky vzniklé v rámci kampaně pro rovnost šancí mužů a žen, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Stránky mají být informační branou pro jednotlivé cílové skupiny - jsou zde kontakty (na státní správu, NNO, vědecké instituce, poradny atd.) i praktické informace, jak prosazovat rovné příležitosti na pracovišti. Kampaň v roce 2006 realizovala Nadace Open Society Fund Praha a komunikační agentura Creative Bazaar, s.r.o.
http://www.muziazeny.cz

Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.
Iniciativa Evropské komise. Stránky zaměřené na boj proti diskriminaci a informační zdroj o celoevropské kampani „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Základní informace o opatřeních, která byla přijata Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a sociální záležitosti Evropské komise pro boj proti diskriminaci.
http://www.stop-discrimination.info

Rovné šance
Webové stránky projektu Equal - Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině, které vytváří Český svaz žen.
http://www.rovnesance.cz

Prosazování politiky rovných příležitostí na trhu práce v ČR
Projekt Českého helsinského výboru, jehož cílovou skupinou jsou ženy od 15-ti let věku. Součástí projektu je i publikace Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v ČR.
http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=16&cid=139

Towards Equal Opportunities (Equal Opportunities on the Labour Market) (Rovné příležitosti na trhu práce)
Projekt Českého helsinského výboru a partnerských organizací týkající se rovnosti mužů a žen na trhu práce. Součástí projektu jsou i 3 publikace.
http://www.helcom.cz/index.php?p=2&rid=16&cid=141

Engendering European research culture: Views on women and science (Gender do evropské výzkumné kultury: Pohledy na ženy a vědu)
Stránky mezioborového projektu Evropské komise pod tématem Ženy ve vědě, v rámci programu Competitive and Sustainable Growth (GROWTH) běžícího v rámci 5. rámcového programu EU (1998 - 2002)
http://europa.eu.int/comm/research/growth/gcc/projects/women-science-conference.html

European Platform of Women Scientists (Evropská platforma vědkyň)
Stránky evropské platformy pro ženy - vědkyně. Platforma podporuje pochopení genderových aspektů ve vědě.
http://www.epws.org/

Gender Management
Projekt zabývající se problematikou slaďování rodinného a pracovního života - příklady z praxe atd. Společná iniciativa Nadace Open Society Fund Praha, Gender centra Fakulty sociálních studií MU v Brně a Genderového informačního centra Nora o.p.s. Projekt má vytvořit platformu pro další spolupráci se zaměstnavateli i zaměstnanými, kteří mají zkušenosti z oblasti genderově citlivého managementu nebo se chtějí o takovém přístupu více dozvědět.
http://management.gendernora.cz

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT