- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

VYHLEDÁVAČ ODKAZŮDatabáze odkazů je rozdělena do následujících kategorií, číslo v závorce zobrazuje počet zadaných odkazů.
Chcete-li přidat do databáze odkazů adresu Vaší stránky, prosíme kontaktujte nás na adrese gender@ecn.cz.

Databáze odkazů > Ženská práva > Rovné příležitosti mužů a žen

Rovné příležitosti a politika (17)

Rovné příležitosti na trhu práce (30)

Rovné příležitosti ve vzdělávání (3)Neziskové organizace (18)
Zpravodajské weby, noviny a časopisy (11)
Politické strany a hnutí (6)
Státní správa a samospráva (3)
Názory a komentáře (10)
Právní předpisy (1)
Dokumenty, publikace, studijní texty (15)
E-mailové konference a diskusní skupiny (0)
Profesní sdružení (3)
Studie, statistiky, hodnotící zprávy (2)
Adresáře, databáze (1)
Mezistátní organizace (2)
Rozhlas a televize (2)
Vědecké a výzkumné organizace (1)

Rovné šance
Webové stránky projektu Equal - Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině, které vytváří Český svaz žen.
http://www.rovnesance.cz

Engendering European research culture: Views on women and science (Gender do evropské výzkumné kultury: Pohledy na ženy a vědu)
Stránky mezioborového projektu Evropské komise pod tématem Ženy ve vědě, v rámci programu Competitive and Sustainable Growth (GROWTH) běžícího v rámci 5. rámcového programu EU (1998 - 2002)
http://europa.eu.int/comm/research/growth/gcc/projects/women-science-conference.html

European Platform of Women Scientists (Evropská platforma vědkyň)
Stránky evropské platformy pro ženy - vědkyně. Platforma podporuje pochopení genderových aspektů ve vědě.
http://www.epws.org/

Centre for Advancement of Women in Politics (Centrum pro zvyšování počtu žen v politice)
Stránky přináší aktualizované informace o množství žen ve veřejných vedoucích pozicích v Irsku a Velké Británii.
http://www.qub.ac.uk/cawp/observatory.html

Women and the Labour Market (Ženy na pracovním trhu)
Informační stránky o ženách na pracovním trhu a o jejich ekonomické pozici ve střední a východní Evropě.
http://www.womenslabour.org

Gender Management
Projekt zabývající se problematikou slaďování rodinného a pracovního života - příklady z praxe atd. Společná iniciativa Nadace Open Society Fund Praha, Gender centra Fakulty sociálních studií MU v Brně a Genderového informačního centra Nora o.p.s. Projekt má vytvořit platformu pro další spolupráci se zaměstnavateli i zaměstnanými, kteří mají zkušenosti z oblasti genderově citlivého managementu nebo se chtějí o takovém přístupu více dozvědět.
http://management.gendernora.cz

Quo vadis, femina? - vize žen o trvale udržitelném životě
Projekt Agentury Gaia o ženách, pro ženy, se ženami, o společnosti, přírodě a trvale udržitelném životě. Je otevřený široké veřejnosti, která může vyjádřit svůj názor nejen na ženskou otázku v diskusním fóru na stránkách www.quovadisfemina.cz.
http://www.quovadisfemina.cz

Muži a ženy
Stránky vzniklé v rámci kampaně pro rovnost šancí mužů a žen, která chce připomenout genderové stereotypy přetrvávající v oblasti trhu práce a související s propojením pracovního a rodinného života. Stránky mají být informační branou pro jednotlivé cílové skupiny - jsou zde kontakty (na státní správu, NNO, vědecké instituce, poradny atd.) i praktické informace, jak prosazovat rovné příležitosti na pracovišti. Kampaň v roce 2006 realizovala Nadace Open Society Fund Praha a komunikační agentura Creative Bazaar, s.r.o.
http://www.muziazeny.cz

Občanská společnost - návod k použití
Portál Občanská společnost nabízí tři hlavní sekce: Právo vědět, Účast na rozhodování a Rovné příležitosti. Jeho cílem je nabídnout občanům i neziskovým organizacím praktické návody a informace potřebné pro aktivní účast na správě věcí veřejných a povzbudit je k aktivnější účasti na veřejném životě a rozhodování. Stránky nabázejí praktické příklady, právní normy. Dále také texty a eseje v sekci Filosofie a náměty pro Výchovu k občanství.
http://obcan.ecn.cz/

Ženská práva jsou lidská práva - NESEHNUTÍ
NESEHNUTÍ vede kampaň "Ženská práva jsou lidská práva", která se zaměřuje na otázky tradičního rozdělení mužských a ženských rolí ve společnosti a problémy z něho vyplývající (např. problematika rovných příležitostí, domácího násilí, genderových stereotypů), neboť je považuje za zásadní témata dotýkající se života každého z nás a fungování celé společnosti
http://zenskaprava.ecn.cz/

Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.
Iniciativa Evropské komise. Stránky zaměřené na boj proti diskriminaci a informační zdroj o celoevropské kampani „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Základní informace o opatřeních, která byla přijata Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a sociální záležitosti Evropské komise pro boj proti diskriminaci.
http://www.stop-discrimination.info

Občanská společnost - Rovné příležitosti
Sekce Rovné příležitosti v rámci portálu Občanská společnost - Návod k použití. Věnuje se problematice rovných příležitostí na pracovním trhu a v politice, násilí na ženách, vztahům v rodině.
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=h---1-&w=r

Twinningový projekt PHARE v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
Projekt zaměřený na zlepšení institucionálního mechanismu České republiky pro zajištění rovného zacházení pro muže a ženy, který uskutečnilo MPSV ČR ve spolupráci se Švédským národním úřadem pro trh práce. Závěrečná doporučení projektu jsou ze srpna 2003.
http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=3276

Equal - Iniciativa Společenství
Oficiální stránky programu iniciativy společenství Equal, který se zaměřuje na odstranění nerovností na trhu práce. Mezi opatření - pilíře patří zlepšování zaměstnatelnosti, rozvoj podnikání, podpora adaptability, rovné příležitosti pro ženy a muže. Stránky vznikly z podnětu řídícího orgánu Programu Iniciativy Společenství EQUAL, kterým je MPSV. Na stránce výzvy, dokumenty, principy Equal, kalendář akcí aj.
http://www.equalcr.cz

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT