- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

Ženská práva > Rovné příležitosti mužů a žen > Názory a komentářeŽenská práva > Rovné příležitosti mužů a žen > Názory a komentáře


Má být feminismus stejně tajný jako zpravodajské služby?
Zamyšlení nad postavením žen v politickém životě od M. Vodrážky.
http://www.feminismus.cz/vodrazka/tajne.shtml

Underground, Charta 77 a Charta žen
Pojednání o postavení žen v disentu - undergroundu a Chartě 77 od Mirka Vodrážky.
http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115211

Výklad k novele Zákoníku práce
Výklad Zákoníku práce (včetně sexuálního obtěžování a diskriminace) od JUDr. Ladislava Jouzy.
http://ppam.elanor.cz/07-2000/u20000711.htm

Evropské Společenství a vyrovnávání příležitostí mužů a žen
Text o rovnosti mužů a žen při výkonu ekonomické aktivity.
http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_horska.doc

The gender gap (Genderová mezera)
Článek z časopisu Time o postavení žen ve vědě.
http://www.time.com/time/europe/html/040119/brain/gender.html?cnn=yes

Krize politiky jako krize pohlavní mužské identity
Mirek Vodrážka se zamýšlí nad tím, jaké pohlaví má politická moc a její krize? Proč společnost různé ženské postoje považuje za samozřejmé a hlouběji je nereflektuje?
http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115130

Narovná Rada pro rovné příležitosti vztahy mezi muži a ženami?
Shrnutí priorit Rady vlády pro rovné příležitosti pro rok 2003 s ohledem na hodnocení dosavadních aktivit jak Rady, tak i vlády samotné, a rozhodnutí souvisejících s legislativou rovných příležitostí. Článek Renaty Škrobálkové na portálu Econnect z května 2003.
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=135444

Rovnost pohlaví v praxi neexistuje, přiznal kabinet
Článek shrnující současný stav v oblasti rovných příležitostí v ČR (květen, 2003).
http://www.bo.cz/zapisnik/view.php?cisloclanku=2003051516

Rozhovor s víceprezidentkou APM Hanou Čepovou
Rozhovor s Hanou Čepovou z Asociace podnikatelek a manažerek na téma e-obchod.
http://www.izhubnu.cz/index0.asp?kateg=6&Clanek=281&akce=clanek&podkateg=63

Propopulační politika, feminismus a rovné příležitosti
Propopulační politika z feministického pohledu od L. Jarkovské.
http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_jarkovska.rtf

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT