- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
[ Rovné příležitosti] - Tvář Jany Niklové určitě znáte ze sportovního zpravodajství České televize. Byla jednou z prvních žen, které pronikly do mužského světa sportovních zpráv. Jak se jí to povedlo? Prostě se jen nebála chopit se příležitostí, které se nabízely. S Janou Niklovou se známe z dob studií, proto jsem jednou využila příležitost, a o její kariéře sportovní redaktorky jsem si s ní povídala. více
[ Rovné příležitosti] - V celé Evropské unii se vlády společně se sociálními partnery (tedy zástupci zaměstnavatelů a zaměstnaných) snaží řešit vzrůstající počet osob v důchodovém věku. Je potřeba hledat způsoby, jak tuto skupinu udržet v aktivním pracovním zapojení a omezit tak zatížení důchodových systémů. V článku přinášíme informace o tom, jaké strategie lze zaujmout. více
[ 30.8.2013, Kateřina Machovcová   ]
[ Rovné příležitosti] - Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod činila do roku 2010 celkem 25 let při dosažení důchodového věku. Tato doba se bude postupně prodlužovat až na 35 let (viz zákon 305/2008 Sb.). V evropském srovnání se jedná o relativně dlouhou dobu, která např. u vysokoškoláků pokrývá takřka celé období ekonomické aktivity.
více
[ 30.8.2013, Radka Dudová, SOÚ AV ČR   ]
[ Rovné příležitosti] - Ženy ve věku nad čtyřicet pět let jsou v ČR připraveny pečovat o své blízké a skloubit svůj rodinný život s plným pracovním úvazkem. Uvítaly by k tomu ale větší možnost využití zejména flexibilní pracovní doby a práce z domova. Nejméně spokojené se svou schopností slaďovat práci a povinnosti péče jsou ty, které pečují o děti a rodiče zároveň (tzv. sendvičová generace). Celá polovina žen ve věku 45-65 let, pečujících i nepečujících, vnímá svůj věk jako překážku při hledání práce. To jsou hlavní zjištění průzkumu, který pro Gender Studies zpracoval ppm factum research. více
[ Rovné příležitosti] - V červnu 2013 uspořádala Gender Studies filmové dílny pro mládež. Účastníci a účastnice ve věku 15 až 20 let se po dva týdny věnovali tématu mužů a žen v netradičních povoláních. Toto téma poté zpracovali do krátkých videí. více
[ Rovné příležitosti] - Na své dětství nebo mládí většina z nás vzpomíná jako na šťastné a bezstarostné období. Ale byli jsme dříve skutečně šťastnější než nyní? Mění se míra našeho štěstí a spokojenosti s věkem? Je nutné se stárnutí a stáří obávat, anebo můžeme udělat něco pro to, abychom se i ve zralém věku těšili dobrému zdraví a duševní pohodě? více
[ Rovné příležitosti] - Při využití poměrně velké zkratky bychom mohli říci, že v historii lidské společnosti odrážejíc intenzitu a disponibilitu měření chronologického času byla otázka „Kolik je Vám let?“ nejdříve nesmyslná, později zásadní, pak mírně politicky nekorektní a konečně nerelevantní. Jak ukazují sociologická data z různých zdrojů, je současná česká společnost někde na pomezí kritické zásadnosti a rozpoznávání politické nekorektnosti. více
[ 30.8.2013, Lucie Vidovićová, FSS MU v Brně   ]
[ Rovné příležitosti] - Evě Fraňkové z Masarykovy univerzity v Brně se při rozhovoru, navzdory relativně časné ranní hodině, podařilo vytrhnout mě na chvíli z mentálního autopilota, ve kterém většina z nás prožívá svou každodennost. Exoticky znějící koncepty, jako je udržitelný nerůst, kampelička, materiálně-energetický průtok, najednou, vysvětleny jejími ústy, začaly dávat naprostý smysl. Odešla jsem přesvědčena o tom, že je nejvyšší čas na nastolení alternativy. více
[ Rovné příležitosti] - V Evropě se rodí méně dětí a zvyšuje se věk dožití. To způsobuje a nadále bude způsobovat snižování zdrojů, z nichž lze čerpat důchody. V roce 1950 připadalo na jednoho důchodce 7 lidí v produktivním věku, v roce 2047 bude poměr jeden důchodce na dvě osoby v produktivním věku. Obava ze snižujících se zdrojů vede k potřebě reformovat penzijní systémy v jednotlivých zemích v Evropě. více
[ Gender Studies] - Mají všechny ženy v České republice rodit 31. srpna tak, aby umístily tříleté děti do školek a mohly posléze plynule nastoupit do zaměstnání? Aktuální glosa Gender Studies, o.p.s. k rodinné politice. více
[ 29.8.2013,   ]
Předchozí | 1 | .. | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | .. | 438 | Další
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT