- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

I tento rok byla vyhlášena soutěž Firma roku: Rovné příležitosti, a to již patnáctý ročník. Tématem letošního ročníku je digitalizace práce. 

více
[ 31.1.2023, Anna Karmazínová, Gender Studies, o.p.s.   ]

V České republice se za posledních 20 let počet vězněných žen více než zdvojnásobil. V poměru žen mezi vězněnými osobami zaujímá Česká republika 5. místo v Evropě a 25. ve světě (k červnu 2022). Nový projekt neziskové organizace RUBIKON Centrum reaguje na výzvu OSN a PRI (Penal Reform International), které apelují na potřebu řešení globálního problému nárůstu vězněných žen implementací tzv. Bangkok Rules v praxi jednotlivých států.

více
[ 31.1.2023, Anita Beganyová, PR manažerka a Lenka Ouředníčková, ředitelka pro inovace a rozvoj, obě RUBIKON Centrum   ]

Během 2. poloviny 20. století zanikají tradiční komunity s jejich pravidly, kulturou i tradičně ústně předávanou moudrostí. Namísto morálního kodexu a vlastních hodnot, jejichž dodržování hlídalo celé společenství, přichází vyprázdněná socialistická asimilační politika, jejímž projevem je sice zlepšení materiálních podmínek, sociální a zdravotní péče, na druhou stranu však tato necitlivá politika vytvořila morální vakuum. 

více
[ 31.1.2023, Alica Sigmund Heráková, členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, publicistka, dramaturgyně, ředitelka Tuke.TV, z.s.   ]

„Toto je môj coming out. Antologie queer poezie? Štít proti událostem nejen posledních týdnů, ale i několika let? Dost možná obojí. Po vyhlášení open callu v říjnu 2022 Alešem Kauerem se v redakci Adolescentu sešly desítky textů, tematicky i formálně různých. Většina z nich ale měla jedno společné: snahu zabydlet si prostor, který je společensky přehlížen, případně rovnou upírán či odebírán. Snahu zabydlet ho literárně, jazykem, tím primárním komunikačním prostředkem, jazykem poezie. A když ne zabydlet, tak alespoň chránit pro ostatní."

více
[ 31.1.2023, Richard L. Kramár, básník, režisér-dramaturg, překladatel   ]

Přinášíme čtenářské tipy pro děti i dospívající, které nezúží jejich pohled na svět na modrou, nebo růžovou, na tituly pro kluky, nebo pro holky. Barev je na světě mnohem víc, není třeba si žádnou z nich zakázat. Feministické smýšlení po přečtení nezaručujeme, ale širší rozhled slíbit určitě můžeme. Knihy vybírá a celou rubriku připravuje Kateřina Čopjaková, literární a komiksová kritička týdeníku Respekt a Radia Wave.

více
[ 31.1.2023, Kateřina Čopjaková, literární a komiksová kritička týdeníku Respekt a Radia Wave   ]

Jakou přisuzují ženy hodnotu či roli práci ve svém životě? Co pro ně znamenala skutečnost, že si mohly samy vydělávat? Co ovlivňovalo volbu jejich zaměstnání a shánění práce? Jakými změnami procházely? Jaké překážky překonávaly? Setkávaly se s nějakými předsudky? Jak vypadala jejich druhá směna? Na vybraných příkladech z rozhovorů našeho projektu Československo v paměti žen se pokusím nastínit alespoň na některé z těchto otázek odpověd.

více
[ 31.1.2023, Marie Koval, Gender Studies, o.p.s.   ]

Na Mezinárodní den žen (8. března 2023) zaplaví pražskou Náplavku u Jiráskova náměstí velkoformátová výstava plná střípků ze života Elišky Krásnohorské, spisovatelky, překladatelky a jedné ze zakladatelek emancipačního hnutí v českých zemí, jejíž archiv máme k dispozici a právě ho digitalizujeme.

více
[ 31.1.2023, Agáta Hrdličková, Gender Studies, o.p.s.   ]

Na podzim skončil náš didaktický projekt Československo v paměti žen, který představuje soudobé dějiny Československa perspektivou deseti příběhů žen, na kterých jsou zaznamenána témata každodennosti.

více
[ 31.1.2023, Johana Jonáková a Markéta Štěpánová, Gender Studies, o.p.s.   ]

Homosexualita byla u nás dekriminalizovaná v roce 1961. V době socialistického Československa pojmy jako je gay, lesba a transgender neexistovaly a termíny homosexuál, bisexuál či transsexuál byly lékařskými diagnózami sexuálních poruch. Tyto kategorie identit si queer lidé přisvojili, nebo jim byly různě přiděleny spíše až po roce 1989. Ale když se dnes bavíme o dějinách sexuality, o výzkumu ženského orgasmu, roli české sexuologie nebo queer dějinách, tak nás zajímá hlavně, jak vypadaly životy konkrétních lidí. Jak se jim žilo a jak se třeba mohli v běžně převládající heteronormativní společnosti vůbec pohybovat. O tom a také o její knize Queer Encounters with Communist Power: Non-Heterosexual Lives and the State in Czechoslovakia, 1948-1989 jsme se bavily v rozhovoru s docentkou Věrou Sokolovou z Fakulty humanitních studií UK.

více
[ 31.1.2023, Marie Koval, Gender Studies, o.p.s.   ]

Historické sexuologické konstrukce transgender identity bývaly často založeny na propojenosti (ne-li přímo identifikaci) s homosexualitou. Dnes sexualitu a transgender identitu vnímáme jako dva nezávislé aspekty osobnosti. Jak jsme se dostaly*i do bodu, kde se trans osoby otevřeně identifikují jako lesby, gayové, bisexuální, asexuální a všechny ostatní osoby na široké škále sexuality? Nešlo o snadnou cestu.

více
[ 31.1.2023, Jamie Rose, amerikanistka a překladatelka   ]
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 440 | Další
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT