- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
TISKOVÉ ZPRÁVY

Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku 2014

8.4.2014
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: anna.kotkova(zavináč)genderstudies.cz

Gender Studies, o.p.s., vyhlašuje soutěž Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku 2014. Cílem této CSR soutěže je motivovat firmy, činné v České republice, aby začaly vnímat rovné příležitosti jako důležitý princip svého rozvoje i rozvoje svých zaměstnanců a zaměstnankyň a začaly tento princip naplňovat ve svých zaměstnaneckých politikách a praxi. Hlavním tématem soutěže se tento rok stává věková diverzita a age management. U soutěžících firem bude posuzována citlivost vůči různým věkovým skupinám zaměstnaných, především ve věku nad padesát let, a jejich specifickým potřebám. Účast je zdarma. 

Porota letos bude hodnotit, jak se přihlášeným daří řízení věkové diverzity v různých oblastech, jako je firemní kultura, slaďování rodinného a pracovního života s ohledem na různé nároky v různých fázích života, vzdělávání a kariérní růst různých věkových skupin a rovné odměňování.

Manažerka soutěže Nina Bosničová k tomu říká: „Tento rok soutěž Firma roku: rovné příležitosti přichází v novém hávu. S ohledem na demografický vývoj společnosti v ČR, který spočívá ve stárnutí populace a nízké míře porodnosti, se soustředíme na problematiku věkové diverzity na pracovišti. Toto téma považujeme za aktuální a akutní zároveň. Zajímá nás, jaké kroky zaměstnavatelé podnikají, aby zabránili věkové diskriminaci a jak daleko jsou v oblasti prosazování age managementu.

Soutěž je vhodná nejenom pro velké firmy, které mohou zasadit koncept rovných příležitostí do svých programů a směrnic, ale je zde i kategorie pro malé a střední podniky, kde prosazování rovnosti funguje spíše neformálně. Zapojit se mohou i univerzity (a jiná akademická pracoviště) a úřady veřejné a státní správy, které jsou také zaměstnavateli řešícími otázky kolem slaďování pracovního a rodinného života a řízení věkové diverzity týmů.

Jak a kde se přihlásit a pravidla soutěže

Firmy se do soutěže mohou hlásit prostřednictvím dotazníku, který je dostupný online na webu www.rovneprilezitosti.ecn.cz nebo jej lze získat prostřednictvím e-mailu. Uzávěrka pro vyplnění dotazníků je 15. 6. 2014.

Dotazníky se hodnotí podle bodového systému ve dvou kolech. V prvním kole hodnotí dotazníky expertský tým Gender Studies a doporučuje firmy k postupu do dalšího kola. V druhém kole dotazníky hodnotí pětičlenná odborná porota složená z nezávislých odborníků a odbornic.

Nejlepší firmy v roce 2014 bude vybírat odborná porota ve složení:

  • Hana Maříková - socioložka, Sociologický ústav Akademie věd ČR
  • Ilona Štorová - expertka na problematiku age managementu, Age Management, o.s.
  • Tomáš Jindříšek - marketingový expert, partner agentury Dark Side
  • Dušan Martínek - personalista, vedoucí oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost, ČMKOS
  • Helena Skálová - ředitelka Gender Studies, o.p.s.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na celodenní odborné konferenci v říjnu 2014 v Praze. Vítězné firmy tím získají publicitu a všechny přihlášené firmy dostanou zpětnou vazbu, která poradí, jak prosadit rovné příležitosti z hlediska věku do firemní kultury.

Vítězné firmy v posledním ročníku soutěže (2012):

1. místo: T-mobile Czech Republic, a.s.

2. místo: GE Money Bank, a.s.

3. místo: Průmstav, a.s.

Kategorie Malé a střední firmy: mamacoffee, s.r.o.

Speciální cena Gender Studies a PROUDu za opatření přátelská LGBT osobám ve firmě: GE Money Bank, a.s.

Více o oceněných firmách z předchozích ročníků naleznete na webových stránkách www.rovneprilezitosti.ecn.cz

Ocenění uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies od roku 2004.

Gender Studies dále nabízí kvalifikované poradenství, vzdělávací kurzy a genderové audity.

Kontakt pro více informací:

Nina Bosničová, manažerka ocenění Firma roku: rovné příležitosti z hlediska věku nina.bosnicova@genderstudies.cz, tel. 777 910 930.
 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT