- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

Ženská práva > Násilí na ženách > Názory a komentářeŽenská práva > Násilí na ženách > Názory a komentáře


Znásilnění jako zbraň
Znásilnění jako zbraň ve válce.
http://www.feminet.sk/show.stm?x=65886

Slovensko má legislatívu proti domácemu násiliu
Nová slovenská legislativa týkající se domácího násilí.
http://www.feminet.sk/show.stm?x=16849

Výchova k násiliu
Může genderově nestereotypní výchova vést k eliminací násilí na ženách?
http://www.feminet.sk/show.stm?x=4380

Otroctvo na začiatku tretieho tisícročia
Základní informace o obchodu se ženami ve světě.
http://www.feminet.sk/show.stm?x=2175

Domácí násilí
Seminární práce na téma domácí násilí - vymezení pojmu, fakta o domácím násilí a jeho příčinách, legislativa, péče o oběti domácího násilí.
http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115241

Prostitutky jsou terčem obrovské míry násilí
Analýza postavení prostitutek ve Velké Británii.
http://www.blisty.cz/txt.php?id=11592

Znásilňování žen jako válečná zbraň
Znásilnění žen jako válečná zbraň v době pádu Berlínské zdi.
http://www.blisty.cz/txt.php?id=10957

Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí
Analýza násilí páchaného na civilistech v roce 1945 v Berlíně.
http://www.blisty.cz/txt.php?id=10689

Rodina a domácí násilí
Informace o domácím násilí, mýty a fakta a kam se obrátit na pomoc.
http://scio.cz/indiv/rodina_a_skola/2002_04/04Domaci_nasili.htm

O pomoci obětem domácího násilí
Základní informace o domácím násilí a rady pro pracovníky, kteří se věnují dětem a dospívající mládeži.
http://www.vzdelavani.cz/indiv/rodina_a_skola/2002_04/04Domaci_nasili.htm

Oběti znásilnění - poznámky k sekundární viktimizaci
Postoje a názory ke znásilnění veřejnosti, stereotypy, které se vážou k tomuto jevu, které shrnuje Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
http://bkb.juristic.cz/169364/old

Sexuální obtěžování
Ilustrativní příklad zavádění klauzule o sexuálním obtěžování do praxe.
http://www.feminismus.cz/diskfull.shtml?x=103719

Zatajovat násilí na pracovišti je velká chyba
Jak čelit násilí na pracovišti podle právničky Jany Veselé.
http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/08_2001/nasili.html

Výklad k novele Zákoníku práce
Výklad Zákoníku práce (včetně sexuálního obtěžování a diskriminace) od JUDr. Ladislava Jouzy.
http://ppam.elanor.cz/07-2000/u20000711.htm

Obchod se ženami - závažné porušování lidských práv
Stručné informace o problematice obchodu se ženami.
http://new.ecn.cz/index_asp.stm?x=/Soc/Zeny_muzi/texts/2001/Azyl30-8obchod-zeny.html

Obchod se ženami: realita 21. století
Základní údaje o obchodu se ženami v ČR i ve světě.
http://www.infoservis.net/art.php?id=1052916932

Pikantérie c. k. trestního práva II
Jak byla ošetřena prostituce za c. k. mocnářství (T. Tyl, 2003, e-pravo).
http://zakony.ihned.cz/tisk_clanky.php3?precti=20279

Sexuální obtěžování na pracovišti
Článek L. Prčíkové z Finančních novin o sexuálním obtěžování.
http://www.financninoviny.cz/view-id.php4?id=20030521F00485&tbl=zpravy&kostra=Lenka%20Prčíková

Prostituce živností?
Přínosy legalizace prostituce od L. Prčíkové.
http://www.financninoviny.cz/view-id.php4?id=20020411E01561&tbl=zpravy&kostra=Lenka%20Prčíková

Násilie páchané na ženách: ako vylepšiť reakcie právnych inštitúcií
Přednáška týkající se opatření v oblasti násilí na ženách vztahující se k situaci v USA.
http://www.feminet.sk/show.stm?x=2305

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT