- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

Ženská práva > Názory a komentářeŽenská práva > Názory a komentáře


Má být feminismus stejně tajný jako zpravodajské služby?
Zamyšlení nad postavením žen v politickém životě od M. Vodrážky.
http://www.feminismus.cz/vodrazka/tajne.shtml

Krize politiky jako krize pohlavní mužské identity
Mirek Vodrážka se zamýšlí nad tím, jaké pohlaví má politická moc a její krize? Proč společnost různé ženské postoje považuje za samozřejmé a hlouběji je nereflektuje?
http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115130

Underground, Charta 77 a Charta žen
Pojednání o postavení žen v disentu - undergroundu a Chartě 77 od Mirka Vodrážky.
http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115211

Znásilnění jako zbraň
Znásilnění jako zbraň ve válce.
http://www.feminet.sk/show.stm?x=65886

Slovensko má legislatívu proti domácemu násiliu
Nová slovenská legislativa týkající se domácího násilí.
http://www.feminet.sk/show.stm?x=16849

Výchova k násiliu
Může genderově nestereotypní výchova vést k eliminací násilí na ženách?
http://www.feminet.sk/show.stm?x=4380

Násilie páchané na ženách: ako vylepšiť reakcie právnych inštitúcií
Přednáška týkající se opatření v oblasti násilí na ženách vztahující se k situaci v USA.
http://www.feminet.sk/show.stm?x=2305

Otroctvo na začiatku tretieho tisícročia
Základní informace o obchodu se ženami ve světě.
http://www.feminet.sk/show.stm?x=2175

Domácí násilí
Seminární práce na téma domácí násilí - vymezení pojmu, fakta o domácím násilí a jeho příčinách, legislativa, péče o oběti domácího násilí.
http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115241

Prostitutky jsou terčem obrovské míry násilí
Analýza postavení prostitutek ve Velké Británii.
http://www.blisty.cz/txt.php?id=11592

Znásilňování žen jako válečná zbraň
Znásilnění žen jako válečná zbraň v době pádu Berlínské zdi.
http://www.blisty.cz/txt.php?id=10957

Pád Berlína v roce 1945 byl obrovskou vlnou sexuálního násilí
Analýza násilí páchaného na civilistech v roce 1945 v Berlíně.
http://www.blisty.cz/txt.php?id=10689

Rodina a domácí násilí
Informace o domácím násilí, mýty a fakta a kam se obrátit na pomoc.
http://scio.cz/indiv/rodina_a_skola/2002_04/04Domaci_nasili.htm

Narovná Rada pro rovné příležitosti vztahy mezi muži a ženami?
Shrnutí priorit Rady vlády pro rovné příležitosti pro rok 2003 s ohledem na hodnocení dosavadních aktivit jak Rady, tak i vlády samotné, a rozhodnutí souvisejících s legislativou rovných příležitostí. Článek Renaty Škrobálkové na portálu Econnect z května 2003.
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=135444

O pomoci obětem domácího násilí
Základní informace o domácím násilí a rady pro pracovníky, kteří se věnují dětem a dospívající mládeži.
http://www.vzdelavani.cz/indiv/rodina_a_skola/2002_04/04Domaci_nasili.htm

Oběti znásilnění - poznámky k sekundární viktimizaci
Postoje a názory ke znásilnění veřejnosti, stereotypy, které se vážou k tomuto jevu, které shrnuje Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
http://bkb.juristic.cz/169364/old

Sexuální obtěžování
Ilustrativní příklad zavádění klauzule o sexuálním obtěžování do praxe.
http://www.feminismus.cz/diskfull.shtml?x=103719

Zatajovat násilí na pracovišti je velká chyba
Jak čelit násilí na pracovišti podle právničky Jany Veselé.
http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/08_2001/nasili.html

Výklad k novele Zákoníku práce
Výklad Zákoníku práce (včetně sexuálního obtěžování a diskriminace) od JUDr. Ladislava Jouzy.
http://ppam.elanor.cz/07-2000/u20000711.htm

Rovnost pohlaví v praxi neexistuje, přiznal kabinet
Článek shrnující současný stav v oblasti rovných příležitostí v ČR (květen, 2003).
http://www.bo.cz/zapisnik/view.php?cisloclanku=2003051516

Obchod se ženami - závažné porušování lidských práv
Stručné informace o problematice obchodu se ženami.
http://new.ecn.cz/index_asp.stm?x=/Soc/Zeny_muzi/texts/2001/Azyl30-8obchod-zeny.html

Obchod se ženami: realita 21. století
Základní údaje o obchodu se ženami v ČR i ve světě.
http://www.infoservis.net/art.php?id=1052916932

Rozhovor s víceprezidentkou APM Hanou Čepovou
Rozhovor s Hanou Čepovou z Asociace podnikatelek a manažerek na téma e-obchod.
http://www.izhubnu.cz/index0.asp?kateg=6&Clanek=281&akce=clanek&podkateg=63

Pikantérie c. k. trestního práva II
Jak byla ošetřena prostituce za c. k. mocnářství (T. Tyl, 2003, e-pravo).
http://zakony.ihned.cz/tisk_clanky.php3?precti=20279

Podporuji protesty proti pokusum zakázat interrupci
Příspěvek J. Severa na Britskych listech k diskuzi o legislativnim zakazu interrupcí.
http://www.britskelisty.cz/0104/20010404m.html

Zákaz interrupcí žádné problémy neřeší
Příspěvek L. Sokačové z rubriky Hyde park v MF Dnes k diskuzi nad legislativním zákazem interrupcí.
http://fs8brezna.ecn.cz/files/zakaznicneresi.html

Nehájím interrupci, ale právo svobodné volby
Rozhovor s psychologem H. Davidem na www.studovna.cz.
http://psychologie.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=354

Propopulační politika, feminismus a rovné příležitosti
Propopulační politika z feministického pohledu od L. Jarkovské.
http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_jarkovska.rtf

Sexuální obtěžování na pracovišti
Článek L. Prčíkové z Finančních novin o sexuálním obtěžování.
http://www.financninoviny.cz/view-id.php4?id=20030521F00485&tbl=zpravy&kostra=Lenka%20Prčíková

Prostituce živností?
Přínosy legalizace prostituce od L. Prčíkové.
http://www.financninoviny.cz/view-id.php4?id=20020411E01561&tbl=zpravy&kostra=Lenka%20Prčíková

Násilné sterilizace východoslovenských Romek
Článek J. Sobotkové o případu nucených sterilizací Romek na Slovensku, který obsahuje i odkazy na organizace, které se touto problematikou zabývají a zpráva Tělo a duše.
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zzgx1--&x=142242

The gender gap (Genderová mezera)
Článek z časopisu Time o postavení žen ve vědě.
http://www.time.com/time/europe/html/040119/brain/gender.html?cnn=yes

Evropské Společenství a vyrovnávání příležitostí mužů a žen
Text o rovnosti mužů a žen při výkonu ekonomické aktivity.
http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_horska.doc

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT