- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

Gender > Zdravotnické organizaceGender > Zdravotnické organizace


Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy
Nové specializované pracoviště "Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy" bylo otevřeno při Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN v Praze.
http://www.vodopad.cz

Komplexní onkologické centrum
Komplexní onkologické centrum 1. lékařské fakulty UK vzniklo jako koordinační onkologické centrum zajišťující komplexní léčebnou, preventivní a vzdělávací činnost v oboru onkologie na špičkové úrovni.
http://www.koc.cz

Masarykův onkologický ústav
Informace o onkologických onemocněních, prevenci a osvětě, důležitá telefonní čísla. Ústav sídlí v Brně a poskytuje všestrannou péči pacientům se solidními nádorovými onemocněními se zvláštním zřetelem na karcinom prsu, kolorekta, melanom, gynekologické národy a sarkomy. Významná je jeho vědecko-výzkumná činnost.
http://www.mou.cz

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT