- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

Ženská práva > Studie, statistiky, hodnotící zprávyŽenská práva > Studie, statistiky, hodnotící zprávy


Domáce násilie voči ženám a dievčatám
Studie UNICEF z roku 2000 týkající se fenoménu domácího násilí.
http://www.feminet.sk/show.stm?x=9448

Problém, o ktorom sa mlčí
Základní údaje a statistiky o domácím násilí nejen na Slovensku.
http://www.feminet.sk/show.stm?x=2306

Domácí násilí v ČR v roce 2002 z pohledu práva
Zpráva proFem, o. p. s. o domácím násilí v ČR.
http://www.feminismus.cz/download/domaci%20nasili.pdf

Hospodářské odvětví prostituce vydělá ročně téměř 6 miliard korun.
Fakta Českého statistického úřadu o prostituci, jak je uvedl na svých internetových stránkách (2002).
http://www.ucetnisvet.cz/article.php?id=1927

Podle dvou třetin občanů začíná lidský život okamžikem početí
Sdělení Hnutí pro život ČR týkající se výzkumu o postojích českých občanů k interrupcím (2001).
http://www.britskelisty.cz/0109/20010925n.html#13

Rovnost žen a mužů
Zhodnocení důležitosti rovnosti mužů a žen podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
http://www.msmt.cz/_DOMEK/Default.asp?ARI=102226&CAI=2802&EXPS=

Polovina obyvatel ČR se domnívá, že sexuální obtěžování nelze prokázat
Výsledky reprezentativního výzkumu Gfk Praha na téma sexuální obtěžování.
http://www.zpravodaj.cz/dpg_m8896.htm

Téměř čtvrtina mladých žen v ČR byla terčem sexuálního obtěžování
Výzkum GfK Praha na téma sexuální obtěžování.
http://www.zpravodaj.cz/dpg_m8638.htm

Enlargement: Gender and Governance (Rozšíření EU: Gender a vládnutí)
Projekt, podporovaný EU, zabývajicí se rozšířováním EU, genderem a vládnutím. Jedná se o tříletý projekt, který je prováděn ve dvanácti zemích. Analyzuje politickou participaci a reprezentaci žen. Účastní se i Česká republika.
http://www.qub.ac.uk/egg

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT