- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

Ženská práva > Dokumenty, publikace, studijní textyŽenská práva > Dokumenty, publikace, studijní texty


Česká politika a ženy
Seminární práce do předmětu Základy feminismu od Ladislava Koubka. Zabývá se postavením žen v české politice koncem 20. století a historickým vývojem.
http://www.angelfire.com/sc/ladosek/mojeprace/zeny.html

Moderate and sensible: Higher education and the Czech women´s rights movement (Vyšší vzdělání a české ženské hnutí)
Postavení českých žen ve středoškolském a vysokoškolském vzdělávání v Československu od poloviny 19. století po současnost. Diplomová práce Dagmar Kotlandové Koenig na stránkách Central Europe Review.
http://www.ce-review.org/99/14/koenig14the.html

Platforma pro akci: Vzdělání a příprava na povolání
Čtvrtá kapitola Platformy pro akci, schválené na 4. světové konferenci OSN o ženách (1995), deklaruje hlavní cíl zajistit ženám rovný přístup ke vzdělání a přípravě na povolání
http://www.feminismus.cz/ebooks/platforma/4.html

Násilí proti ženám v České republice
Zpráva amerického ministerstva zahraničí o stavu násilí pachaném na ženách v České republice.
http://www.blisty.cz/txt.php?id=10046

Etický kodex zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení
Základní dokument standardů chování a jednání zaměstnanců uvnitř i vně instituce.
http://www.cssz.cz/eticky_kodex.asp

Násilí na ženách
Leták Feminstické skupiny 8. března na téma násilí na ženách.
http://fs8brezna.ecn.cz/files/nasilinazenach.html

Rovnost mužů a žen
Informace o rovnosti mužů a žen na serveru Ministerstva práce a sociálních věcí.
http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=10

Sexuální zneužití v dětství
Základní informace o fenoménu sexuálního zneužívání - článek Petra Weisse, který vyšel v časopise Psychologie Dnes 8/1999.
http://psychologie.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=727

Zpráva ad hoc pracovního výboru 23. zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN (Peking +5)
Politická deklarace na stránkách MPSV, doporučení pracovního výboru (Peking +5) a další akce a iniciativy k provedení Pekingské deklarace a akční platformy pro posílení postavení žen.
http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=622

Historie prostituce - Portál
Historie prostituce ve starověku, středověku, v období světových válek a současná prostituce. Článek se věnuje také specifikům prostituce v Čechách a souvislostem mezi prostitucí a náboženskými kulty.
http://obchod.portal.cz/scripts/detail.asp?id=2076&tmplid=27

Publikace z výzkumu rovných příležitostí
Rovné příležitosti žen a mužů ve vybraných českých podnicích 2000 - 2001 Gender centra Brno.
http://gender.pisi.cz/download/brozura.rtf

Právní řád České republiky a rovné příležitosti mužů a žen
Stať Olgy Kubové, asistentky soudce Nejvyššího soudu ČR. V rámci tzv. harmonizace právních předpisů s právem ES byla do českého práva mimo jiné zakotvena jedna ze základních zásad práva ES - zásada rovnosti, jejímž odrazem v oblasti vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je princip “rovných příležitostí”.
http://gender.pisi.cz/download/brozura_dodatek_olga_kubova.rtf

Pokyn ministra k prosazování rovnosti mužů a žen ve vzdělávacím procesu
Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy z února 2000.
http://www.msmt.cz/files/htm/metodickypokyngender.htm

Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce.
Výzkum Kuchařové V. a Zamykalové L. na téma rovnosti mužů a žen na trhu práce.
http://www.vupsv.cz/an27.html

Otázka diskriminace mužů a žen
EU a otázka diskriminace mužů a žen na trhu práce.
http://www.euroskop.cz/cze/article.asp?id=40099&cat=&ts=9ec16

Sexuální zneužívání a násilí
Komplexní informace o sexuálním zneužívání v soukromé i veřejné sféře. Obsahuje informace o zdravotních důsledcích, trendech, prevenci. Text na portálu Zdravcentra.cz.
https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_3244.html

Homosexuální prostituce
Specifika homosexuální prostituce ze serveru 004.cz.
http://kolize.004.cz/kl-prostituce/

Rovné příležitosti nejen v zaměstnání
Článek na portálu Econnect. Stručný statistický a informativní rámec pro uplatňování rovného přístupu k zaměstnancům ze strany zaměstnavatele a související opatření zjednodušující efektivitu zaměstnávání mužů i žen.
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=132159&apc=zzvx1-133127

Almanach Porodní asistence
Ročenka informující o službách soukromých porodních asistentek v ČR. Obsahuje kontakty i na další služby související s těhotenstvím, porodem a rodičovstvím - laktační poradci, duly, psychologové, poradenství. Alternativní zdroj informací pro všechny budoucí maminky.
http://www.porodniasistence.cz/almanach.htm

Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen
Návrh dokumentu vlády ČR týkající se problematiky rovných příležitostí v ČR (1999).
http://www.iustin.cz/Dokumenty/RovnePril/rovnost_vlzp.asp

Rovné příležitost žen a mužů
Informace o diskriminaci žen na trhu práce a nezaměstnanosti žen.
http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/11_2000/rovne_pril.html

Gender mainstreaming
Gender mainstreaming a rovné příležitosti v kontextu EU podle MPSV ČR.
http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=708

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT