- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

Ženská práva > Zpravodajské weby, noviny a časopisyŽenská práva > Zpravodajské weby, noviny a časopisy


Násilí na ženách na www.feminismus.cz
Rubrika Násilí na ženách na internetovém feministickém serveru www.feminismus.cz.
http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOperator=RLIKE&conds[0][category.......2]=%22N%C1SIL%CD%22

Znásilnění
Informace o znásilnění, jak se bránit a kde najít pomoc.
http://dreamworx.cz/book/znasilneni.html

Násilí na ženách - Feministická skupina 8. března
Rubrika násilí na ženách na stránkách Feministické skupiny 8. března.
http://fs8brezna.ecn.cz/files/nasili.html

Rodičovství na www.feminismus.cz
Rubrika Rodičovství na feministickém informačním serveru www.feminismus.cz - součástí jsou také podrubriky Porodnictví a Reprodukční práva.
http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOperator=RLIKE&conds[0][category.......2]=%22RODI%C8OVSTV%CD%22

Prevence znásilnění (1)
Pověry spojené se znásilněním a několik rad, jak se mu ubránit.
http://www.lekarna.cz/detail.php?id=1476&rubrika=v_20

Znásilnění - co byste měla dělat při napadení
Co dělat, když je žena napadena a jaké faktory mohou ovlivnit úspěšné obraně.
http://www.doktorka.cz/run/redsys/sex/r-art.asp?id=1073

Interrupci a Hnutí pro život ČR
Rubrika Anarchofeminismus na stránkách Feministické skupiny 8. března obsahuje sekci věnovanou problematice interrupcí z pohledu hnutí pro svobodnou volbu.
http://fs8brezna.ecn.cz/files/fem.html

Možnosť vol´by na www.feminet.sk
Rubrika věnovaná problematice interrupcí na www.feminet.sk.
http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category........]=Možnosť%20voľby&als[NADPISRU]=Možnosť%20voľby

Rovné příležitosti - Politika na www.feminismu.cz
Rubrika věnující se ženám v politice na různých úrovních na www.feminismus.cz.
http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOperator=RLIKE&conds[0][category.......2]=%22Rovn%E9+p%F8%EDle%9Eitosti+%3E+Politika%22

Ženy v české politice na www.feminismus.cz
Cílem této rubriky je informovat vás na jedné straně o tom, jak se ženy prosazují na české politické scéně a ve volbách, a na druhé straně o postojích jednotlivých politických stran, jednotlivých poslankyň, poslanců, senátorek a senátorů k tzv. postavení ženy ve společnosti.
http://feminismus.cz/politika/

Ženy a politika na www.feminet.sk
Rubrika Ženy a politika na různých úrovních na www.feminet.sk
http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category........]=Ženy%20a%20politika&als[NADPISRU]=Ženy%20a%20politika

Trh práce na www.feminismus.cz
Rubrika Trh práce na www.feminismus.cz.
http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOperator=RLIKE&conds[0][category.......2]=%22Rovn%E9+p%F8%EDle%9Eitosti+%3E+Trh+pr%E1ce%22

Kampaň proti domácímu násilí
Kampaň proti domácímu násilí na ženách vyhlásilo 10 neziskových organizací z různých regionů České republiky, které se v rámci své činnosti zabývají problematikou domácího násilí vůči ženám (ať již v oblasti přímé pomoci obětem násilí či prevence a poskytování informací): ROSA (koordinator kampaně), Acorus, Český svaz žen, Most
http://www.stopnasili.cz

Násilí na ženách www.feminet.sk
Rubrika Násilie na ženách na slovenském feministickém serveru www.feminet.sk.
http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category........]=Násilie%20na%20ženách&als[NADPISRU]=Násilie%20na%20ženách

Domácí násilí
Informace o domácím násilí na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
http://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vykazani-a-dalsi-informace.aspx

Siyanda
Informační servis a zdroj materiálů týkající se genderových programů a gender mainstreamingu.
http://www.siyanda.org

Business in the Community (Obchod v komunitě)
Řada informací z oblasti podnikání a rovných příležitostí.
http://www.bitc.org.uk

website of the Irish Congress of Trade Unions (Irská odborová centrála)
Najdete zde řadu informací týkající se situace v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže v Irsku - aktivity odborů, státní správy atd.
http://www.ictu.ie

Equality Authority
Nezávislý irský orgán, který sleduje dodržování rovnosti na trhu práce.
http://www.equality.ie

Women´s Labour (Ženská práce)
Webové stránky věnované problematice zaměstnanosti žen v zemích střední a východní Evropy vytvořené sítí ženských neziskových organizací Karat.
http://www.womenslabour.org

Rovné příležitosti do firem
Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, který informuje o programech rovných příležitostí v soukromém sektoru, o filantropických aktivitách firem a aktivitách ženských neziskových organizací.
http://zpravodaj.feminismus.cz/

Rovné příležitosti na www.feminismus.cz
Rubrika Rovné příležitosti na www.feminismus.cz.
http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOperator=RLIKE&conds[0][category.......2]=%22Rovn%E9+p%F8%EDle%9Eitosti+%3E+Rovn%E9+p%F8%EDle%9Eitosti%22

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT