- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

Ženská práva > Násilí na ženách > Neziskové organizaceŽenská práva > Násilí na ženách > Neziskové organizace


Piata zena
Iniciativa Piata žena sdružuje několik slovenských organizací, které bojují proti domácímu násilí.
http://www.piatazena.sk

Růžová linka - formy násilí
Informace o násilí na dětech, jejichž součástí je také problematika sexuáního zneužívání.
http://www.ruzovalinka-praha.cz/formy.htm

Azylový dům pro matky s dětmi v Jihlavě
Informace o azylovém domu pro oběti domácího násilí a jejich děti v Jihlavě.
http://admdjihlava.euweb.cz/tz-001.html

Poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání ELPIS
Poradna pro oběti domácího násilí v Ostravě.
http://www.ovajih.cz/jiznilisty/2002/jl8/jl04.html

Projekt šance
Projekt pomoci lidem z "ulice" a prevence prostituce.
http://www.sance.info

Rozkoš bez rizika
Občanské sdružení jehož hlavním cílem je prevence šíření HIV/AIDS a diagnostika a léčba všech dalších sexuálně přenosných chorob, gynekologických onemocnění a různých infekcí. Na stránce profil organizace, projekty, časté dotazy, ABC HIV.
http://www.volny.cz/rozkos

La Strada - Prevence obchodu se ženami
Organizace zaměřující se na prevenci obchodu se ženami a podporu obětí tohoto obhodu. Stránky nabízí popis aktivit, přehled realizovaných projektů, kontaktní SOS linku.
http://www.strada.cz

Profem - Konzultační středisko pro ženské projekty o.p.s.
Poskytování poradenských služeb a konzultací ženským projektům a organizacím. Podpora témat z oblasti ženských lidských práv (násilí na ženách, diskriminace na pracovním trhu, ženy a lékařská péče) formou publikací, seminářů, konferencí, akcí a public relations. Stránky se věnují třem tématům: násilí na ženách, žena a globalizace a žena na pracovním trhu. I. zpravodaj se podrobněji zaměřuje na otázku domácího násilí. Seznam odkazů na české a zahraniční webové stránky týkající se ženských lidských práv.
http://www.profem.cz

Rosa - občanské sdružení nabízející komplexní pomoc ženám obětem domácího násilí
Informace obětem domácímu násilí a dalším zájemcům o tuto problematiku.
http://www.rosa-os.cz

Elektra - centrum pomoci ženám zneužitým v dětství
Informace o sexuálním zneužívání pro různé cílové skupiny.
http://www.centrumelektra.cz

ACORUS
Občanské sdružení provozující psychosociální centrum. Poskytuje komplexní sociálně právní a terapeutickou pomoc ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem. Ambulantní a následná pomoc.
http://www.acorus.cz

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT