- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

VYHLEDÁVAČ ODKAZŮDatabáze odkazů je rozdělena do následujících kategorií, číslo v závorce zobrazuje počet zadaných odkazů.
Chcete-li přidat do databáze odkazů adresu Vaší stránky, prosíme kontaktujte nás na adrese gender@ecn.cz.

Databáze odkazů > Rodina

Manželství (1)

Násilí v rodině (28)
Azylové domy - Poradny a linky pomoci - Dětské linky bezpečí 
Pomoc rodinám a dětem, náhradní péče (46)
Katalogy odkazů, rozcestníky, vyhledavače - Adopce na dálku 
Práva dítěte (126)
Právo dítěte na vzdělání a rozvoj - Ochrana dítěte před násilím, zanedbáváním a diskriminací - Právo dítěte na spoluúčast na vlastním životě - Katalogy odkazů, rozcestníky, vyhledavače - Zdraví dětí a mládeže - Koalice nevládních organizací zabývajících se právy dětí v České republice 
Rodičovství, mateřství a rodina (18)
Rodina - Těhotenství a porod 
Volný čas rodičů a dětí (35)
Katalogy odkazů, rozcestníky, vyhledavače 
Ženská práva (181)
Násilí na ženách - Reprodukční práva - Rovné příležitosti mužů a žen - Katalogy odkazů, rozcestníky, vyhledavače 
Katalogy odkazů, rozcestníky, vyhledavače (1)Neziskové organizace (47)
Církve a náboženské společnosti (11)
Nadace a nadační fondy (4)
Knihovny, knihkupectví, literatura (12)
Názory a komentáře (6)
Státní správa a samospráva (2)
Dokumenty, publikace, studijní texty (4)
Firmy (6)
Zpravodajské weby, noviny a časopisy (1)
Vědecké a výzkumné organizace (1)
Vzdělávací a výchovné organizace (0)

Alles uber die Sicherheit Ihrer Kinder im Auto (Vše o bezpečnosti dětských autosedaček)
Vše o dítěti v autě, statistiky, doporučení, testy, rady.
http://www.autokindersitz.at/

Jižní Město
Přijeďte na Jižní Město a podívejte se, jak byste mohli bydlet. Přijďte se pokochat krásnou architekturou panelových domů různých velikostí, barev, tvarů a všeho, co si jen dokážete představit. Panel a zeleň je všude, lesy na dosah, do centra 20 minut metrem či 10 minut autem.
http://www.jizak.eu

stránky občanského sdružení VŠEMI VJEMY
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
http://www.vsemivjemy.cz/

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV)
Stránky společnosti nabízejí adresy zdravotnických zařízení, publikační činnost, fakta a informace nejen o tématech jako antikoncepce, homosexualita, potraty či HIV/AIDS. Součástí je také internetová poradna.
http://www.planovanirodiny.cz/

- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT