- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Bangkok Rules: nový projekt na podporu vězněných žen

[ 31.1.2023, Anita Beganyová, PR manažerka a Lenka Ouředníčková, ředitelka pro inovace a rozvoj, obě RUBIKON Centrum ]

Téma genderu a rovných příležitostí je dnes již hojně diskutováno a aplikováno zejména na trhu práce, z hlediska přístupu ke vzdělání, harmonizace pracovního, osobního a rodinného života atd. Problematiku genderu je však potřeba posílit také na poli trestní justice. Apel Organizace spojených národů zní jasně: odsouzené a vězněné ženy mají své specifické potřeby a vyžadují specifický způsob zacházení. V roce 2010 Valné shromáždění OSN schválilo tzv. BANGKOCKÁ PRAVIDLA, což je soubor 70 pravidel upravující převážně zacházení s trestanými a vězněnými ženami. Pravidla doplnila obecné standardy do té doby platné pro všechny vězně a také apelují na snižování zbytečného uvězňování.

Historicky byly věznice a vězeňské režimy téměř vždy navrženy pro většinovou mužskou vězeňskou populaci. Od architektury budov, přes bezpečnostní postupy, až po zdravotní péči, kontakt s rodinou, práci a vzdělávání.1 

Projekt Bangkok Rules: Naplnění Bangkok Rules V ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen si klade za cíl zlepšit informovanost odborné i laické veřejnosti o existenci a významu BR a vytvořit podmínky pro podporu dobré praxe jejich uplatňování v systému trestní justice v ČR. Projekt realizuje nezisková organizace RUBIKON Centrum v partnerské spolupráci s norskou nevládní organizací Culture Break Borders, s dobou realizace v letech 2022–2023.

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021. 

Více informací o projektu a BR se dozvíte na www.zenyavezeni.cz

1) Tématu vězeňství z pohledu genderu jsme věnovali v březnu 2018 celé číslo našeho zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech [pozn. redakce] https://zpravodaj.genderstudies.cz/cz/cisla-casopisu/01-2018

 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT