- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Jak na slaďování: praktické tipy od (nejen) vítězných firem soutěže o ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2020

[ 31.8.2021, Lucie Königsmarková, Gender Studies, o.p.s. ]

Do 13. ročníku se přihlásily firmy a organizace z různých odvětví, regionů i různé co do velikosti. Všichni přihlášení zaměstnavatelé měli za úkol prokázat svůj strategický i praktický přístup ke slaďování pracovního a osobního života rodičů, managementu mateřské a rodičovské a flexibilním formám práce. V tomto článku si můžete přečíst nejzajímavější příklady z praxe těch vítězných, ale i ostatních zapojených  společností.

Chceme být rodičům tím nejlepším zaměstnavatelem 

Protože sama vychovávám čtyři děti, dokážu se vcítit do toho, co ostatní rodiče potřebují, a je mou vášní podmínky pro ně neustále zlepšovat. Jak to tedy vypadá, když se naši kolegové a kolegyně ocitnou na cestě rodičovství?

Než budoucí rodič odejde na mateřskou/rodičovskou, zúčastní se workshopu, kde se dozví, jak na všechny formality (a budoucí maminky si popovídají s naší skvělou dulou). Přihlásí se do Programu pro rodiče a facebookové skupiny, všechny informace najdou i na speciálním webu. Nepřijdou ani o benefity (slevy, bankovní produkty) nebo online vzdělávání. Pro individuální konzultace je k dispozici garant Programu pro rodiče – pomůže třeba se zajištěním návratu nebo kariérním poradenstvím. I během rodičovské je možné zdarma využít služeb našeho interního koučingu.

Skloubení všech rolí je pro rodiče náročné, pomůže ale, že Program pro rodiče umožňuje pracovat na zkrácený úvazek (dohoda, částečný úvazek do výše 50 %) nejen v původním týmu, ale kdekoliv ve skupině ČSOB. Velkým benefitem jsou také dvě firemní školky a příspěvek na hlídání v rozsahu 50 % až 75 % nákladů za jakoukoli školku, jesle, či chůvu. Příspěvkem podporujeme zejména rodiče v regionech, kde není dostatečná koncentrace zaměstnanců a zaměstnankyň pro zřízení firemní školky. Přispíváme mužům i ženám a neřešíme, kdo z rodičů je nebo není na rodičovské. Stejně tak máme férové benefity pro LGBT kolegy a kolegyně. I žena z lesbického páru tak může jít na tzv. otcovskou dovolenou, na kterou by v tradičním pojetí české legislativy neměla nárok.

Díky tomu všemu se nám vrací až 15 % rodičů do práce dříve než po obvyklých třech letech rodičovské (3x více než je průměr v České republice). To jsou stovky kvalitních zaměstnanců a zaměstnankyň, které bychom na pracovním trhu jen velmi těžko sháněli.

Bára Vachová, lídr pro diverzitu

ČSOB, 1. místo v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2020

 

CEITEC MU: rovné příležitosti jako cesta ke špičkové vědě a inovacím

CEITEC na Masarykově univerzitě je vědecký ústav v oblasti živých věd. Rovným příležitostem se věnujeme již od našeho založení v roce 2011. V roce 2016 jsme formulovali první plán rovných příležitostí (Gender Equality Plan) a letos jsme schválili už třetí plán do roku 2023.

Zpočátku jsme se rozhodli věnovat téměř neviditelné změně. Zaměřili jsme se na komplexní aplikaci genderového mainstreamingu a revizi institucionálních pravidel a procesů. Celkovou koordinací byla pověřena jedna z členek vedení. Změnili jsme organizační strukturu tak, aby agenda rovných příležitostí byla přiřazená konkrétnímu oddělení, a tím se zajistila udržitelnost a kontinuita. Měnili jsme interní politiky a pravidla tak, aby byla transparentní a neobsahovala žádná potenciální diskriminační ustanovení. Obecně je naše zkušenost taková, že podpora transparentnosti s sebou vždy nese pozitivní efekt na rovné příležitosti. Dále jsme revidovali systém monitoringu a reportingu dat. Pouhou změnou reportingu došlo například k navýšení zastoupení žen ve vědecké radě z původních 6 % na současných 30 %. Pouhý pohled na data vedl k aktivnímu zamyšlení se nad diverzitou vědecké rady a nenásilné, pozitivní změně.

Naše investice do rovných příležitostí se z velké míry projeví až v dlouhodobém horizontu, ale čerpat z nich bude celá společnost. Výzkumy jasně prokázaly pozitivní vliv podpory diverzity na inovační potenciál vědeckých týmů. Ve svém důsledku je tak podpora rovných příležitostí zároveň i podporou špičkové vědy.

Eliška Handlířová (eliska.handlirova@ceitec.muni.cz) vedoucí kanceláře ředitele, koordinátorka HR Excellence in Research Award, koordinátorka rovných příležitostí

CEITEC Masarykova univerzita, 2. místo v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2020

Novinky z oblasti HR a rovných příležitostí sdílíme zde: https://www.ceitec.cz/ceitec-mu/i1?tabId=25741

 

Rovné příležitosti v IT

V IBM (nedávno přejmenovaném na Kyndryl Client Center, s. r. o.)​​ se snažíme vytvářet takové prostředí, kde je se všemi zacházeno spravedlivě a s respektem a kde mají všichni rovné příležitosti. Jedním ze způsobů, jak toho dosahujeme, je podpora dobrovolnických zájmových skupin (tzv. Business resource groups) vedených zaměstnanci*kyněmi, které se formují kolem společných zájmů, vazeb či zázemí.  V Brně máme novou skupinu na podporu rodičů (Parents@IBM Brno) či skupinu Brno Women & Co. zaměřující se na podporu žen. 

Jako firma zaměřená na IT jsme důkazem, že tento obor již dávno není jen mužskou doménou. Aktivně podporujeme naše zaměstnance*kyně v kariérním růstu i v oblasti slaďování rodinných povinností s výkonem zaměstnání. V okamžiku, kdy do každodenních povinností přibude péče o dítě, je harmonizace práce s péčí o rodinu mnohem obtížnější.  Podmínky, které nastavujeme jako zaměstnavatel v oblasti flexibility a work life balance, vnímáme jako jeden z klíčových faktorů ovlivňujících rozhodování rodičů při plánování kariéry a návratu do práce.

Během posledních dvou let se nám podařilo zavést několik nových prvků na podporu zaměstnanců*kyň a jejich rodin, např. asistenční program (bezplatná a důvěrná psychologická, finanční a právní pomoc) dostupný i pro rodinné příslušníky. Dále tzv. rodičovské volno, kdy poskytujeme otcům až 4 týdny pracovního volna po narození dítěte bez finančního dopadu (matkám finanční dorovnání mzdy během prvních 4 týdnů po narození dítěte) a umožňujeme tak rodinám trávit jedny z nejdůležitějších okamžiků jejich života společně. 

Také jsme digitalizovali proces odchodu na mateřskou a rodičovskou, což usnadňuje zaměstnancům*kyním efektivně projít výstupním procesem bez zbytečné administrativní zátěže. K dispozici jsou jim online instruktážní videa nebo se mohou přihlásit do informačních webinářů.

Jana Černínová, HR Partner

IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, 3. místo v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2020

 

Na rovné příležitosti a férový přístup dbáme nejen u zaměstnanců*kyň, ale i v dodavatelském řetězci

Otevírání kaváren mamacoffee se prolínalo s narozením našich (majitelů Marty a Daniela Kolských) dětí. Přirozeně jsme tedy poznávali, co přináší podnikání, co rodičovství, a co přijde, když se obě role kombinují. Díky tomu si dodnes uvědomujeme, co potřebují zaměstnanci*kyně, když zakládají rodinu.

Konkrétně vycházíme vstříc částečnými úvazky, flexibilní pracovní dobou, prací z domova, neplaceným volnem a ošetřovným. Na základě hodnotících individuálních rozhovorů nastavení revidujeme. Jsme si vědomi toho, že rodičovství může klást různé nároky a každý rodič může mít různé potřeby. 

Rovnocenný přístup uplatňujeme také při spolupráci s pěstiteli*kami kávy, aktuálně konkrétně v Nikaragui, Brazílii a v Ugandě. V Nikaragui náš zaměstnanec aktivně vyhledává ženy farmářky, předává jim know-how, jak dosáhnout nejvyšší kvality při pěstování, sklizni a následném zpracování. V Česku pak tuto kávu pražíme a nabízíme našim zákaznicím a zákazníkům pro názvem „Women Project“, představujeme konkrétní farmy a příběhy jejich majitelek.

Marta Kolská, spolumajitelka a spoluzakladatelka

Mamacoffee, Zvláštní cena poroty v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2020

 

Zapojme rodiče! 

V Thermo Fisher Scientific se snažíme zůstat v kontaktu s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené. Společnými silami hledáme cesty, které rodičům umožňují pracovat na vybraných projektech, a přitom se naplno věnovat nové životní roli. K úspěchu vedlo pár vstřícných kroků a myšlenka zapojit rodiče do samotné přípravy programu. Po debatě s rodiči jsme naši strategii postavili na třech pilířích: zůstat v kontaktu, umožnit osobní rozvoj a nabídnout vhodnou pracovní příležitost. Celý program StayIN jsme svěřili do rukou jedné z našich maminek na rodičovské dovolené, čímž jsme přirozeně vybudovali most mezi firmou a rodiči. Pořádáme neformální setkání, zveme rodiče na firemní akce a vytvořili jsme jim vzdělávací program na míru. Hledáme pracovní příležitosti, které lze skloubit s rodičovskými povinnostmi, a pravidelně jim je nabízíme. Po půl roce vedly tyto kroky ke zvýšení podílu rodičů, kteří s firmou spolupracují při mateřské a rodičovské, z 15 % na 30 % a vyvolaly pozitivní ohlasy jak u rodičů, tak u vedení společnosti. Zapojovat rodiče má smysl, protože každý chce „StayIN“. 

Zuzana Patáková, Program Executive Manager

Thermo Fisher Scientific Brno

 

Tátové a mámy s námi

Každá životní situace vyžaduje jiný přístup a jinak tomu není ani v případě rodičovství. Rodiče tvoří 55 % zaměstnaných banky, a tak v roce 2019 odstartovala iniciativa "Tátové a mámy s námi“. V rámci ní připravujeme nabídku rozvoje, benefitů, zvýhodněných nabídek, ale i networkingu formou facebookové skupiny. Kromě Facebooku, kde s rodiči sdílíme novinky z banky, benefity a možnosti zkrácených úvazků, jsme připravili také online nabídku workshopů především na téma slaďování pracovního a rodinného života, ale i dalších. 

Ačkoli v bance není tolik tatínků, kteří by projevili zájem o nástup na rodičovskou, zaměřujeme se i na ně. Pro táty je určen benefit ve formě placeného volna na účast u porodu a návrat s miminkem z porodnice. Od roku 2009 mají rodiče v Praze možnost využít pro své děti i školku Žiraiffku. Rodičům, kteří firemní školkou nemohou využít, poskytujeme finanční příspěvek na školkovné. Kolegy*ně na mateřské/rodičovské každoročně zveme na celobankovní a další týmová setkání.

Tereza Králová, People & Culture Partner

Raiffeisenbank

 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT