- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Proč genderově senzitivní mentoring v pomáhajících profesích?

[ 27.12.2019, Klára Čmolíková Cozlová, Gender Studies o.p.s. ]

I mezinárodní srovnání vybraných zemí ukazuje, že pomáhající profese, konkrétně učitelství, ošetřovatelství a sociální práce patří mezi nejvíce feminizované. V Rumunsku je nejvíce feminizované  učitelství (75,6 %) a zdravotní a sociální péče (80,9 %), v Litvě vzdělávací sféra (80 %) a zdravotní a sociální péče (86 %), v Bulharsku vzdělávání (80,3 %) a zdravotní a sociální práce (79,3 %). Ani Česká republika nevybočuje. Nejfeminizovanějšími oblastmi jsou zdravotní a sociální péče (79,9 %) a vzdělávání (81 %).

Proto pokud chceme uchopit téma podpory a rozvoje kapacit pracovníků a pracovnic pomáhajících profesí a zaměřujeme se i na mentoring, je nutné tuto skutečnost reflektovat. A nejen to, je nutné aktivně činit kroky pro to, aby byla uchopena nejen tato segregovaná struktura, ale také stereotypy internalizované jednotlivými aktéry a aktérkami mentoringu, tedy jak na straně mentorů a mentorek, tak i jejich mentees. 

V tomto ohledu je důležitá senzitivita mentora/mentorky či kariérového poradce/poradkyně. I ve feminizovaném sektoru je totiž nutné vnímat vertikální genderovou segregaci a existenci skleněného stropu pro ženy: čím výše v organizační hierarchii, tím více je pravděpodobné, že dané místo bude obsazeno mužem. Fenomén skleněného stropu popisuje bariéry, které ženám znesnadňují postup na nejvyšší pozice. I ve feminizovaných prostředích jsou ženy převážně zastoupeny na pozicích středního managementu a jen zřídka v řadách top-managementu a řídících pozic. A pokud již zastoupeny jsou, neodpovídá jejich poměr zastoupení v zaměstnanecké populaci. Ukázkou může být příklad Slovinska a zastoupení žen a mužů na manažerských pozicích ve sledovaných oborech z roku 2018, který vidíte na obrázku.

Závěrem je důležité zmínit i přesah do vztahu genderových stereotypů směrem ke klientům a klientkám.  Reflexe genderových stereotypů v pomáhajících profesích rozhodně stojí za to.  Napomoci mohou nejen mentoringové aktivity, ale také citlivě vedené kariérové poradenství právě v oblasti uplatnění v pomáhajících profesích. Kurikulum, vzdělávací program a brožury se zaměřením na kariérové poradenství mladým dospělým, který jsme připravili, může být v tomto smyslu inspirativním prvním krokem.

Článek je připraven na základě výstupů z projektu Online Mentor (2017-3-RO01-KA205-047183), více o jednotlivých aktivitách zde.

 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT