- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
O hneve, solidarite a podpore alebo prečo sa nebáť feminizmu

[ 28.5.2018, Miroslava Bobáková, Nadační fond Slovak-Czech Women’s Fund, ČR, SR ]

Feminizmus dnešných dní si vyžaduje kladenie náročných otázok, ktoré presahujú rámec konštruovania osobnej identity. Feminizmus nie je sezónnym výstrelkom, tričkom, ktoré možno obliecť a vyzliecť (hoci nás o tom produkcia módnych domov a odevných firiem presviedča – viď nápisy a rôzne výroky vytlačené na odevoch, ktoré mnohokrát deformujú myšlienky, pôvodne asociovanými s feministickým hnutím, akým je napríklad anglické „girls just want to have fun-damental rights“ a podobne). Je revolučnou reakciou na hierarchické usporiadanie spoločnosti, ktoré produkuje nerovnosti, vrátane nerovnosti medzi rodmi. Pokiaľ feminizmus redukujeme na oporu pre individuálne voľby, prikrývajúc sa plášťom pojmov akými sú sebarealizácia, sebaposilnenie či sebapoňatie, strácame spojenie s jeho politickým, spoločenským a filozofickým obsahom.

V jadre feministického uvažovania a jednania je dosiahnutie spoločenskej zmeny, ktorá je na prospech nielen ženám, ale i mužom. Spravodlivejší a bezpečnejší svet pre ženy je univerzálna požiadavka feminizmu, nakoľko tie spravodlivosť a bezpečie mnohokrát nepociťujú. Naopak, to, čo mnohé ženy naprieč generáciami vo svojich životoch zažívajú, je diskriminácia a nerovné zaobchádzanie, chudoba, nízke mzdy a až život ohrozujúce pracovné podmienky, násilie zo  strany partnera či na pracovisku, sťažený prístup k verejným službám a podobne. Rôzne podoby štrukturálneho násilia a sexizmu, v jeho otvorených aj skrytých formách, v kontexte súčasnej spoločnosti, robia zo sveta veľmi nepriateľské a pre život žien i mužov nepriaznivé miesto.

Pokiaľ si dovolíme klásť otázky o podobách toho, ako rôzne ženy i muži žijú, môžeme cítiť hnev. Hnev však môže otvoriť bránu k odvážnemu opusteniu vlastného bezpečného priestoru, k vykročeniu do sveta neistého, zúfalého, niekedy i smutného zápasu za práva a slobody druhých žien. Vyžaduje si to uznať ich rôznorodé kontexty, načúvať ich želaniam, poznať ich potreby, ktoré môžu byť iné než tie naše a s rešpektom sa pripojiť k ich úsiliu o dosiahnutie zmeny.  Tak, ako tomu bolo po stáročia, ženy musia v tomto úsilí stáť jedna pri druhej, solidárne, bez ohľadu na osobné okolnosti. Musia budovať  koalície a obmedzovať rivalitu. Definovať svoj vlastný priestor a posilňovať uznanie – aj voči sebe navzájom. V tomto úsilí to chce však uvažovať o osobných cieľoch, postupoch a stratégiách, o vlastnej moci inak.

Feminizmus dáva návod a pripomína, že má zmysel nasledovať ženy a podporovať ich. Jednou z možností toho, ako ich podporiť, je financovanie ich aktivizmu, poskytovanie zdrojov pre ženy, aby mohli nastoľovať svoje vlastné témy a budovať vlastné programy, načúvať komunitným aktivistkám, ktoré pôsobia „dole“. Budovanie spravodlivejšieho sveta si žiada podporu lokálne pôsobiacich organizácií a ženských skupín, než predpisovanie postupov a replikáciu systému „zhora“ , ktorý nakoniec vedie k utláčaniu tých, ktorých má podporovať.

 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT