- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
[ Rovné příležitosti do firem] - Česká spořitelna je zaměstnavatel, který dlouhodobě aktivně podporuje rovné příležitosti na pracovišti a rozmanitost v týmech svých zaměstnanců. Její aktivity ocenila také porota soutěže Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku, která jí udělila 2. místo. Čím konkrétně se o toto ocenění Česká spořitelna zasloužila? více
[ Rovné příležitosti do firem] - Na internetu děláme často věci, které bychom v reálném světě neudělali nikdy. Kyberšikana se netýká jen dětí, ale kohokoliv, kdo pracuje s informačními technologiemi. Agrese na internetu se dopouští ženy i muži. Oběťmi kyberšikany se mohou stát ženy i muži. Šikana je společenským jevem, který se klasifikuje mezi formy násilí. Gender Studies se spolu s mezinárodními partnery proto zaměřila na výzkum a osvětu veřejnosti v této problematice. Spuštěna byla také informační webová stránka www.stopkybersikane.cz s novou právní poradnou pro oběti kyberšikany, kterou provozuje proFem, o.p.s. více
[ Rovné příležitosti do firem] - V soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti z hlediska věku udělila odborná porota Magistrátu města Mostu speciální cenu. Porotci a porotkyně ocenili to, že tento úřad přistupuje k problematice diverzity systematicky. více
Žihadlo roku 2014 pro Gender Studies
[ Gender Studies, o.p.s.] -
Gender Studies získala Žihadlo roku za nejlepší veřejně prospěšnou kampaň v kategorii tištená reklama pro kampaň <mysli> Díky všem, kdo hlasovali pro tuto kampaň a samozřejmě díky i studiu Photon, které kampaň vymyslelo a realizovalo. Hlavním posláním virální a plakátové kampaně <mysli> je osvěta a prevence proti násilí na internetu, především genderově podmíněnému kybernásilí. Součástí je informační webová stránka http://stopkybersikane.cz s právní poradnou pro oběti kyberšikany, kterou provozuje proFem, o.p.s. 
[ 24.11.2014,   ]
[ Rovné příležitosti do firem] - Skupina RWE v České republice dosáhla při své premiéře v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti úspěchu především díky šíři opatření a benefitů, které v oblasti slaďování pracovního a osobního života nabízí všem věkovým skupinám svých zaměstnanců a zaměstnankyň. více
[ Rovné příležitosti do firem] - Mezinárodní průzkum SHARE, věnující se tématu stárnutí v Evropě, ve kterém prostřednictvím CERGE-EI participuje i Česká republika, je dle mého soudu u nás neprávem opomíjen. Chtěla jsem, aby se o něm dozvědělo více lidí, a tak jsem pár otázek k výzkumným výsledkům položila Radimu Boháčkovi a Janě Bakalové. Dozvíte se několik možná překvapivých závěrů k české společnosti. Hlavní silou SHARE je ale porovnávání jednotlivých evropských zemí mezi sebou, a tak Vás třeba zaujmou právě tyto komparativní informace. více
[ Rovné příležitosti do firem] - Nová publikace Gender Studies se zaměřuje na zdánlivě neřešitelný problém, kterým je horizontální genderová segregace trhu práce (vysoká koncentrace mužů nebo žen v určitém sektoru trhu práce nebo v určitých povoláních). Problém se zdá být neřešitelným díky neustále se replikujícím genderovým stereotypům. více
[ Rovné příležitosti do firem] - Gender Studies připravuje manuál pro zaměstnavatele, který otevírá téma diverzity a rovnosti šancí. Specifická pozornost je věnována náboženské rozmanitosti, podrobněji je představován islám. více
[ Rovné příležitosti do firem] - Význam starších osob na trhu práce se bude postupně zvyšovat s jejich rostoucím absolutním počtem, zvyšujícím se věkem odchodu do starobního důchodu a vyšší ochotou pracovat i ve starším věku. Ve starším věku pracují a v budoucnu mají úmysl pracovat především osoby s vyšším vzděláním, osoby žijící ve městech a v nemanuálních profesích.
více
[ 21.11.2014, Ondřej Nývlt, Český statistický úřad   ]
Dne 23. 10. 2014 v prostorách Knihovny Gender Studies proběhlo autorské čtení Miluš Kotišové a prezentace Lenky Vochocové na téma situace a participace žen v české politice. Po komunálních a senátních volbách, které se v říjnu v České republice uskutečnily, nabídlo toto setkání jednak komentář k dané problematice a jednak prostor k rozebrání aktuálního tématu. Dvě hodiny strávila dvacítka příchozích nejen nasloucháním programu, který si obě hostky připravily, ale také živou diskusí.
více
[ 15.11.2014, Michaela Chržová   ]
Předchozí | 1 | .. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | .. | 444 | Další
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT