- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
V souvislosti s nedávným festivalem ženského filmu Remake, který se konal ve Franfurktu nad Mohanem ve dnech 26.11. až 1.12., jsme se sešly s Pavlou Frýdlovou, feministkou, spoluzakladatelkou Gender Studies, dokumentaristkou, autorkou a gestorkou mezinárodního projektu Paměť žen. více
[ 10.12.2019, Pavla Frýdlová   ]
Gender Studies ve spolupráci se Step by Step ČR vydaly v červnu 2019 metodickou příručku Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání. Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce autorky Anny Babanové. Kniha nabízí vyučujícím na prvním stupni ZŠ prostředky, jak individuálně přistupovat k dětem, jak lépe odhalovat společenské předsudky při posuzování schopností a dovedností dětí a jak se navzájem s kolegy a kolegyněmi podporovat. více
[ 30.11.2019, Gender Studies, o.p.s.   ]
Tento text je sice o zkušenostech s mentoringem ve vědě, což je do značné míry specifické prostředí, nicméně jeho hlavní sdělení je přenositelné do jakékoli jiné oblasti trhu práce či vzdělávání, kde je výrazně méně žen než mužů ve vyšších pozicích. více
[ 30.11.2019, Kateřina Cidlinská, NKC - gender a věda   ]
Před lety přihlásila svou firmu soutěže o ocenění „Firma roku: rovné příležitosti“, které již řadu let pořádáme, ředitelka menší společnosti – dodejme, že tehdejší ročník byl věnován tématu podpory kariérního růstu žen. V materiálech, které jsme dostali za účelem zhodnocení úrovně dodržování a aktivního prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže, v kontextu zmíněného kariérního růstu, s námi sdílela velmi osobní zkušenost, co jako mladá manažerka zažívala ve velké mezinárodní korporaci, v níž dříve působila. více
[ 30.11.2019, Josef Vošmik, Gender Studies, o.p.s. a Fakulta humanitních studií UK   ]

Nové možnosti a inovace se nevyhýbají ani mentoringu. Rozvinout mentoring v pomáhajících profesích, konkrétně v oblasti sociální práce, pedagogiky a ošetřovatelství pomocí smíšených výukových metod, včetně online kurzu, se s důrazem na genderovou senzitivitu snažíme i my.

více
[ 30.11.2019, Gender Studies, o.p.s.   ]
Podle čeho si vybíráme budoucí profesi? Co sráží naše dětské sny z hvězdné výše na zem a někdy i někam hlouběji? Podle Lindy Gottfredson si už ve velmi nízkém věku mezi šestým a osmým rokem vytváříme mentální mapu povolání. Ta omezuje naši volbu a říká nám, jaká povolání jsou pro nás vhodná či prestižní a která nikoli. Jedním z vymezujících faktorů je gender – tedy co se hodí, abych dělala jako žena a co by naopak vypadalo opravdu divně. Tak třeba psycholožka nebo novinářka je pro ženu přijatelná práce, ale chirurgie je už viděna jako mužská profese. více
[ 30.11.2019, Eva Kavková, EKS   ]

David Clutterbuck and Belle Rose Ragins (eds.). 2002. Mentoring and Diversity. An international perspective. Butterworth Heinemann: Oxford. ISBN 0-7506-4836-8

 

 

více
[ 28.11.2019, Gender Studies, o.p.s.   ]
Solidarita mezi ženami může mít mnoho podob. Jednou z nich je vzájemná podpora žen formou mentoringu. Co odstartovalo mentoringové programy Fóra 50 %, které podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích? Čím se liší pohled této organizace na mentoring od jiných mentoringových iniciativ? Jaké ženy takovými mentoringovými programy prošly a jaké jsou dosavadní příklady dobré praxe? To reflektuje Markéta Kos Mottlová, analytička neziskové organizace Fórum 50 %, která se věnuje mentoringu od roku 2014.


více
[ 28.11.2019, Markéta Kos Mottlová, Fórum 50 %   ]
Projekt Mentoring nám otevírá dveře, je primárně zaměřený na podporu profesionálů a profesionálek při výkonu profese sociální práce. Téma genderu v něm není ze strany poskytovatele dotace nijak zdůrazňováno, pokud se ale objeví, stejně jako jiná témata, neopomineme jej.


více
[ 28.11.2019, Lenka Šimková, (za přispění L. Ditrychové a Z. Skřičkové), vedoucí projektu Mentoring nám otevírá dveře, Profesní komora sociálních pracovníků, z.s.   ]
Zemřela 30. září. Její poslední scénickou rolí na prknech prestižní Metropolitní opery v New Yorku byla v roce 1996 Emilia Marty v Janáčkově Věci Makropulos. Je škoda, že se stejně jako titulní hrdinka této opery nedožila vyššího věku – nemuselo to být nutně oněch 337 let, ale věk 74 není nijak závratně vysoký, i když během něj dokázala zasáhnout svým uměním i názory zástupy posluchačů a posluchaček po celém světě. více
[ 27.11.2019, Josef Vošmik, Gender Studies o.p.s.   ]
Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 422 | Další
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT