- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

DATABÁZE STUDENTSKÝCH PRACÍ


KLÍČOVÁ SLOVA:
Nápověda
Ústav / katedra:
od do jen rok (např. 1998)CO LZE V DATABÁZI NAJÍT A JAK VZNIKALA

Tituly studentských (postupových, bakalářských, magisterských, rigorózních, disertačních, doktorandských) prací z oblasti genderových studií a feminismu (jako metody, teorie i tématu) se začaly sbírat v roce 1999. Systematický sběr zatím pokrývá roky 2000 až 2002. Soubor zpracovávaný do databáze je důležitou součástí postupného ustavování oboru genderových studií (studií rodu).

Shromažďování dat nejprve probíhalo v rámci činnosti Gender Studies, o.p.s. [http://www.feminismus.cz/], posléze pod záštitou Centra genderových studií FFUK [http://soc-prace.ff.cuni.cz/gender/]. Nejprve se sběr soustředil výběrově na práce vzniklé na FF UK a FSV UK, postupně se rozšířil i na jiné fakulty a také další školy v ČR. Od roku 2001 jsou záznamy o pracích (v závislosti na jejich fyzické dostupnosti) opatřovány anotacemi. Celkový seznam studentských prací čítá v současné době několik stovek titulů. Zahrnuje práce z těchto škol:

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (FF MU)
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno (FSS MU)
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity Brno (PEF MZLU)
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice (PedF JU)
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové (PedF UHK)
Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec (PedF TUL)
Filozofická fakulta Ostravské univerzity (FF OU)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity Opava (FPF SU)
Fakulta humanitních studií Univerzity Pardubice (FHS UPa)
Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice (DFJP UPa)
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc (PedF UP)
Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň (PedF ZČU)
Právnická fakulta Západočeské univerzity Plzeň (PF ZČU)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha (FF UK)
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy Praha (FHS UK)
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha (FSV UK)
Institut základů vzdělanosti Univerzity Karlovy Praha (IZV UK)
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha (PedF UK)
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha (PřF UK)
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem (PedF UJEP)

Data o studentských pracích zahrnutých do souboru výběrově (v rámci Univerzity Karlovy) sahají až do hluboké minulosti (např. práce až z 50. let 20. století jsou zajímavým svědectvím o tehdejší podobě zájmu o problematiku blízkou dnešním genderovým studiím). Názvy kateder a ústavů se v průběhu let měnily, používáme jejich aktuální názvy v době vzniku práce.

Charakter souboru dat ovlivnily tyto faktory:
Anotace jsou pouze u diplomových prací, které disponují anotací napsanou autorem/autorkou práce. Sběr dat byl a je závislý na lišících se formátech a typech údajů na katalogových lístcích v knihovnách jednotlivých fakult (ne vždy jsou práce fyzicky dostupné); dále na lišících se formátech samotných prací. Soubor dat vznikal v Praze. Z důvodů dostupnosti jsou "mimopražské" diplomové práce v současné době zahrnovány do souboru především prostřednictvím internetu; některé školy však studentské práce na internetu zveřejněny nemají. Informace o mimopražských studentských pracích získáváme také (ne vždy jednoduchou) spoluprací se vzdálenými knihovnami, případně důležitou spoluprací s "informátorkami a informátory" působícími v oblasti genderových studií. Pražské diplomové práce byly nejprve vyhledávány v jednotlivých knihovnách procházením a přepisováním katalogizačních lístků, procházením prací samotných, a když se začaly knihovny elektronizovat, bylo možné začít sbírat také počítačově, posléze on-line.

JAK V DATABÁZI VYHLEDÁVAT
V souboru lze vyhledávat podle klíčových slov v češtině a angličtině, podle školy, ústavu/katedry, typu práce, názvu, autora/autorky, vedoucí/ho práce.

Platí obecná pravidla pro databázové vyhledávání, čili čím více omezujících kritérií je do hledání zahrnuto, tím užší soubor titulů je vyhledávacím mechanismem poskytnut. Máte-li například zájem vyhledat všechny práce, které obsahují v titulu slovo "mateřství", zadejte toto slovo do pole "název (nebo jeho části)" a všechna ostatní pole nechte volná. Hledáte-li ovšem tyto práce jen na Fakultě sociálních studí v Brně a v roce 2000, zadáte tato kritéria do příslušných polí. Ostatní opět necháte volná.

Chcete-li si projít celý soubor prací a nechat zobrazit tituly všech shromážděných prací, nechte všechna pole volná (u polí "škola", "ústav / katedra", "typ práce" ponechte přednastavené "všechny") a stiskněte tlačítko "HLEDEJ!". Tato operace potrvá déle, než omezené hledání, protože se jedná o zobrazení velkého souboru několika set titulů prací.

Hesla obsahují informace o umístění (eventuelně možnosti zapůjčení) práce.

Pokud máte s vyhledáváním potíže, či máte dotazy nebo připomínky k databázi, obraťte se na nás e-mailem redakce@feminismus.cz.

SOUTĚŽ
Zúčastněte se soutěže o nejlepší studentskou práci s genderovou tematikou 2003/2004! Bližší informace: http://soc-prace.ff.cuni.cz/gender/prednasky/soutezdipl.html

JAK PŘIDAT PRÁCI DO DATABÁZE
Chcete-li přidat bakalářskou, diplomovou, doktorskou či jinou práci do databáze, prosíme kontaktujte nás na adrese gender.library@ecn.cz nebo na tel. 224 91 56 66.

REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU
Eva Kalivodová (FF UK)
Marie Koudelková (Gender Studies, o.p.s.)
Lenka Simerská (Gender Studies, o.p.s.)
Lada Wichterlová (Gender Studies, o.p.s.)Databázi studentských prací vytvořilo a spravuje
Gender Studies, o.p.s. - Informační a poradenské středisko pro práva žen.
Kontakt: gender.library@ecn.cz; Gorazdova 20, Praha 2, tel./fax: 224 91 56 66.
Databáze studentských prací vznikla a je udržována díky podpoře The Ford Foundation.
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT