- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -

Zdravotnictví, ekonomika (a zejména některé její sektory), školství a posléze i sociální služby. Díky pandemii koronaviru COVID-19 se projevil dominový efekt existenčních potíží většiny součástí našeho hospodářství a společnosti. Nekteré sektory byly přetížené, jiné nevyužité, zbývající musely operativně měnit svůj provoz a přizpůsobovat se aktuální situaci, která se měnila ze dne na den. Všechny byly na tuto situaci více či méně nepřipravené a není divu. S podivem však je, že teprve pozvolna a jaksi mimochodem se začaly objevovat zprávy o tom, že na „oubytě“ by mohla doplatit či přímo sejít i kultura. Přitom je to právě ona, ke které se řada z nás obracela ve snaze o zmírnění zjitřených pocitů nejistoty a úzkosti ze všeho dění kolem.

více
[ 30.6.2020, Josef Vošmik, Gender Studies, o.p.s. a Fakulta humanitních studií UK   ]

Na konci května byly vyhlášeny výsledky soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2019, kterou pořádá Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury ČR, a my vám s radostí můžeme oznámit, že naše publikace DVANÁCT OVĚŘENÝCH METOD PRO ROZVOJ KOLEGIÁLNÍ SPOLUPRÁCE získala v kategorii Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky 2. místo.

více
[ 30.6.2020, Markéta Štěpánová, Gender Studies, o.p.s   ]

Říká se, že vše zlé je pro něco dobré. Může to působit jako chlácholení, které ještě nikomu nepomohlo, ale za tímto prostým konstatováním se skrývá daleko hlubší obsah, než by se mohlo zdát. A v době, kdy se vzpamatováváme z (1. vlny?) koronavirové pandemie, je dobré si to uvědomit, anebo alespoň připomenout.

více
[ 30.6.2020, Josef Vošmik, Gender Studies, o.p.s. a Fakulta humanitních studií UK   ]
Knihovnu Gender Studies, stejně jako všechny ostatní knihovny a informační instituce, čekala od vyhlášení nouzového stavu 13. března 2020 uzavírka. S našimi čtenářkami a čtenáři jsme proto zůstali v kontaktu alespoň online, zmrazili jsme zpozdné a čekali na uvolnění opatření. více
[ 30.6.2020, Lucie Königsmarková, Gender Studies, o.p.s   ]

Nájemní práce v domácnosti je problematická i v časech, kdy se svět nehroutí pod náporem globální pandemie a následné ekonomické krize. V českém prostředí ji stále vnímáme spíše jako „pomoc“ než jako práci, na kterou by se měla vztahovat všechna pravidla, práva a povinnosti, které si spojujeme s placeným zaměstnáním. V době, kdy jsme se všichni byli nucení zavřít doma, se již tak prekarizovaná a zranitelná pozice žen, které v českých domácnostech pracují, ještě více zkomplikovala.

více
[ 30.6.2020, Marie Heřmanová, Sociologický ústav AV ČR   ]

V posledních letech se urputně snažíme hovořit o flexibilitě práce. O negativní i pozitivní flexibilitě. O genderových konotacích ve spojení s flexibilitou. Zas a znovu otevíráme téma klouzavé pracovní doby, home officu, stlačeného pracovního týdne, konta pracovní doby, ale také zkrácených úvazků. A do toho vpadnou krizová opatření a doporučení vlády zaměstnavatelům: využívejte nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště.1

více
[ 30.6.2020, Klára Čmolíková Cozlová, Gender Studies o.p.s.   ]

V době nouzového stavu vyvolaného pandemií koronaviru COVID-19 je zásadní věnovat pozornost různorodosti dopadu přijatých opatření na skupiny osob ohrožených specifickými riziky. I v běžném režimu nejsou potřeby obětí domácího a sexuálního násilí v mnohých případech adekvátně saturovány, avšak zátěž, kterou vyvolává současný stav, je enormní.

více
[ 30.6.2020, Iva Peterková, Simona Šimíčková, Kateřina Mužíková a Eva Michálková, proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.   ]

Ženy a muži poskytující placené sexuální služby jsou velmi různorodou skupinou. Jedno mají však všichni společné, a to je práce opředená řadou předsudků. V souvislosti s tím uvádíme termín sociální stigma spojené s určitou charakteristikou, která je společností z různých důvodů odmítána či nepochopena. Lidé si tuto práci volí z různých důvodů na základě životní situace, ve které se nacházejí.

více
[ 30.6.2020, Hana Pazderová, Rozkoš bez Rizika, z.s.   ]

I v souvislosti s dopady koronakrize na trh práce upozorňujeme, že je opět k dispozici naše bezplatné právní poradenství. Znovu otevíráme telefonickou i online právní poradnu pro řešení diskriminace na trhu práce z důvodu pohlaví a/nebo věku.

více
[ 30.6.2020, Klára Čmolíková Cozlová, Gender Studies o.p.s.   ]

Na sobotu 20. 6. 2020 v Praze na Klárově jsme s několika českými i mezinárodními organizacemi a kolektivy svolali demonstraci a zároveň solidární shromáždění proti nedávnému nenávistnému výroku polského prezidenta Andrzeje Dudy a další vládnoucí reprezentace, že LGBTIQ+ lidé nejsou lidé, a proti dlouhodobě vzrůstajícím queerfobním tendencím nejen v Polsku, ale také v Maďarsku, na Slovensku nebo v Rusku.

více
[ 30.6.2020, Marie Mrvová, Femme Gang (Přestupní stanice) a Gender Studies, o.p.s   ]
Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 423 | Další
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT