- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
[ romper.com] -

Příběhem, kterého jsem se jako dítě vždy před spaním dožadovala, byl O princezně Chytrolínce (Princess Smartypants (2005) autorky Babette Cole), obrázková kniha o princezně, která se nechtěla vdávat. Dobrodružství ji zajímala víc než kluky a nakonec proměnila prince, kterého jí rodiče vnucují, v ropuchu. Příběh, který tradiční pohádky o princeznáchstaví na hlavu. Děj je inspirován vzorem Paper Bag Princess (1980) autora Roberta Munsche, v němž princezna zachraňuje svého prince před drakem s pomocí svého důvtipu a později, když si princ neváží své záchrany, jej opustí. Příběhy s obrácenými genderovými rolemi a nestereotypními postavami se to v nedávné historii v dětských knihách jen hemží, nicméně analýza genderového uspořádání v dětských knihách ukazuje v posledních letech stoupající trend návratu ke starému řádu.

více
[ 27.5.2019, Samantha Grindell   ]

V březnu letošního roku představila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová výroční zprávu za rok 2018.Poslanecké sněmovně navrhuje celkem deset změn v právních předpisech. Mezi nimi figuruje i doporučení ke mzdové a platové transparenci v odměňování (nejen) žen a mužů. Proč ombudsmanka toto doporučení předložila a jaké jsou dosavadní reakce významných institucionálních aktérů, se pokusím shrnout na následujících řádcích.

více
[ 27.5.2019, Petr Polák, kancelář Veřejného ochránce práv   ]

Brzy ráno nasedáme do speciálně vypraveného autobusu z Černého Mostu směr Mladá Boleslav, abychom se zúčastnily mezinárodního dne dívek v ICT ve Škodě Auto. Přivítány jsme koblížkami s nutelou, koláči a ovocnými džusy, a to se den hned lépe začíná. Letošním mottem dne dívek ve škodovce je dotknout se všemi pěti smysly vývoje vozu. Ve vzduchu to šumí nadšením. A je na co se těšit.

více
[ 27.5.2019, Marie Mrvová, orální historička   ]

Jak lze charakterizovat nerovné odměňování v soukromém sektoru z genderového hlediska? Jakou mzdu dostávají muži a jakou ženy? Jak si zde muži a ženy vyjednávají mzdu či její zvýšení? Co je může v kariérním růstu zvýhodnit nebo naopak limitovat? Tyto a další otázky jsme si pokládaly v kvalitativní studii zaměřené na vyjednávání mezd v soukromém sektoru, která byla součástí širšího výzkumu o nerovném odměňování žena mužů v různých oblastech trhu práce v ČR.

více
[ 24.5.2019, Romana Volejníčková, Sociologický ústav AV ČR   ]

Gender Studies ve spolupráci s organizací Step by Step ČR pořádají konferenci s názvem Metody kolegiální podpory. Představíme nově vytvořenou metodickou příručkou, která vyučujícím nabízí prostředky, jak individuálně přistupovat k dětem na prvním stupni ZŠ, jak lépe odhalovat společenské předsudky při posuzování schopností a dovedností dětí a jak se navzájem s kolegy a kolegyněmi podporovat. Součástí konference jsou i praktické workshopy.

více
[ 21.5.2019,   ]

K tiskové zprávě, ve které jsme informovali o dokončení 22 genderových auditů v roce 2018, jsme vydali také infografiku, kterou si můžete prohlédnout zde.

[ 19.3.2019,   ]

Když jsme před časem v Gender Studies kolektivně zvažovali námět dalšího vydání tohoto Zpravodaje, byl jsem z těch, kteří byli pro téma zdravotnictví. Doufám, že jsem tím „vyšší síly“ nepřiměl k tomu, aby mi daly brzy zakusit strasti nemocniční hospitalizace v míře převažující moji dosavadní životní zkušenost. Při svém neplánovaném nástupu jsem ani v nejmenším neuvažoval o tom, že bych tuto skutečnost mohl využít k nějaké sondě do genderových vztahů ve zdravotnictví, ale po několika dnech jsem začal tyto problémy jasně vnímat. Nešlo je nevidět. Vzal jsem tedy tužku do ruky a dělal si stručné poznámky o tom, co jsem kolem sebe pozoroval a co mě z toho pohledu zaujalo či jakkoli vytrhlo z netečného ležení na lůžku. Nejedná se o žádnou hloubkovou etnografickou studii, jen jakousi sumarizaci toho, co jsem během oněch téměř dvou týdnů viděl, slyšel a zažil v jedné z pražských fakultních nemocnic, jmenovitě na jejích dvou odděleních.

více
[ 28.2.2019, Josef Vošmik, Gender Studies o.p.s.   ]

Ať si to připouštíme nebo ne, porodnictví je zřejmě posledním zdravotním oborem, kde přetrvává silný patriarchální kontext. A to ve dvou téměř nezávislých směrech: ve směru lékař (platí ale i pro systémem vyškolenou lékařku) – porodní asistentka a ve směru lékař/ka – příjemkyně péče.

více
[ 28.2.2019, Markéta Pavlíková, biostatistička   ]

Ošetřovatelství, tedy vědní a praktický obor, v jehož rámci dnes pracují všeobecné sestry, je moderní společností stále vnímáno jako typicky feminizovaná profese, pro kterou jsou jasně vymezené podřízené vztahy sester – žen k mužům lékařům, kteří jim prostřednictvím svých ordinací jasně vymezují, co mohou a co nemohou ve vztahu k pacientům dělat. Podle Garmanikové (1978, in Marková, Vaňková, 2010) teoretici a teoretičky ošetřovatelských oborů vycházejí z předpokladu, že lidské chování je určováno především biologickými faktory, kterými je také vysvětlitelné. Domnívají se tedy, že pro ženy je zcela přirozené pečovat o druhé, a tudíž že se toho spontánně ujmou, jak ovšem autorka dále upozorňuje, biologická podstata profese nemá nic společného s tím, že nerovné vztahy mezi sestrami a lékaři nejsou dány biologickou, ale patriarchální podstatou.

více
[ 26.2.2019, Zdeněk Čermák, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice   ]

Tento článek vznikl na základě debaty, kterou vedl tým Gender Studies v září 2018 s ředitelem české kanceláře humanitární organizace Lékaři bez hranic (MedicinssansFrontieres (MSF) Pavlem Gruberem apersonální ředitelkou této organizace ReenouSattarna téma postoje organizace k interrupcím. Zajímal nás etický pohled na věc a problémy, kterým musí organizace v této souvislosti čelit.

více
[ 26.2.2019, Johana Jonáková, Gender Studies o.p.s.   ]
Předchozí | 1 | .. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | .. | 432 | Další
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT