- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Genderová rovnost jako součást ESG: Proč by to mělo zajímat každou firmu

[ 30.6.2024, Johana Jonáková, Gender Studies, o.p.s. ]

ESG koncept a jeho význam

V praxi českého trhu práce je patrné, že si už řada firem uvědomuje, že jejich největším bohatstvím jsou právě lidé – jejich zaměstnanci a zaměstnankyně. Možná k tomu přispívá i velmi nízká nezaměstnanost v ČR, možná právě zahraniční mateřské firmy, pro které je takový přístup už dlouhá léta samozřejmostí. Někteří ze zaměstnavatelů chápou, že úspěch a dlouhodobá prosperita závisí na tom, jak ke svým zaměstnaným přistupují, jak o ně pečují a jak rozvíjejí jejich potenciál. Rozhodně k tomto pochopení může přispět i koncept ESG (Environmental, Social, and Governance), který se v překladu zaměřuje na životní prostředí, společenskou odpovědnost a správu a řízení společnosti. V podstatě jde o soubor faktorů, podle kterých se hodnotí, jak udržitelně a odpovědně se firma chová vůči svému okolí, zaměstnaným a jak je řízena. Zatímco environmentální (E) a řídící (G) aspekty ESG jsou již poměrně známé, sociální rozměr (S) stál dosud trochu stranou zájmu. Jak vyplývá z úvodního příběhu, jde o zásadní otázky společenské odpovědnosti:

Jak firma přistupuje ke svým zaměstnancům a zaměstnankyním?

Podporuje diverzitu a rovné příležitosti?

Přispívá k rozvoji místní komunity?

Sociální aspekt ESG se zaměřuje na diverzitu, rovné příležitosti, pracovní podmínky, ale i na témata jako je podpora vzdělávání, zdraví a bezpečnosti.

Co má s ESG společného Gender Studies?

A proč vlastně píše o tomto tématu právě organizace Gender Studies? Je to z toho důvodu, že má bohatou zkušenost s genderovými audity, které mohou sehrát v naplňování „eSka“ klíčovou roli.

Genderový audit pomáhá firmám, a organizacím obecně, zjistit, jak si vedou v oblasti genderové rovnosti a diverzity. Zkoumá, jestli mají ženy a muži stejné šance na povýšení a rozvoj, jestli jsou spravedlivě odměňováni/y a jestli firma nabízí flexibilní podmínky pro slaďování práce a osobního života. Výsledky auditu ukážou, co může firma zlepšit. Třeba v Martinině případě by audit odhalil, že firma nemá jasná pravidla pro návrat z rodičovské a pro kariérní postup. Mohla by pak zavést třeba adaptační proces, kdy by zaměstnaní po delší pauze dostali kolegu nebo kolegyni, kteří by jim pomohli s opětovným zapracováním.

Genderové audity ale nejsou jen o ženách a mužích. Mohou se zaměřit i na další aspekty diverzity, jako je věk, etnicita nebo zdravotní stav/postižení.

A to nás přivádí zpět k ESG. Firmy, které berou vážně sociální aspekt ESG, chápou, že genderová rovnost a diverzita nejsou jen prázdné fráze, ale klíčové faktory úspěchu. Příběhy, jako je ten Martinin, nám připomínají, že za každou statistikou jsou skuteční lidé s reálnými problémy. Různorodé týmy jsou prokazatelně kreativnější, inovativnější a lépe se rozhodují. Inkluzivní firemní kultura přitahuje talentované lidi a zvyšuje jejich loajalitu. A v neposlední řadě, zákazníci a investoři stále více oceňují firmy, které se chovají odpovědně a eticky.

 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT