- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Nepoddajné předměty. Nová kniha o ženském hnutí a feministickém aktivismu

[ 31.3.2024, Jitka Gelnarová, kurátorka Oddělení novodobých českých dějin Národního muzea, externí vyučující historie ženského hnutí na genderových studiích FHS UK a na IPS FSV UK ]

Kolekce předmětů, kterou publikace Nepoddajné předměty. Ženská hnutí a feministický aktivismus ve sbírkách Národního muzea představuje, není sbírkou v klasickém slova smyslu, takovou, jež by byla systematicky budována v rámci jedné konkrétní sbírkové instituce. Je to „imaginár­ní sbírka“, i když vytvořená z reálných předmětů. Předměty, které jsou součástí různých podsbírek a fondů Národního muzea, jsou zde zasazovány do nového kontextu a propojeny touto publikací. Tato „sbírka-kniha“ byla vytvořena prostřed­nictvím dvou procesů – pomocí hledání a nového čtení předmětů, které se v Národním muzeu nacházejí, rozprostřené v různých částech instituce, a pomocí vlastní akviziční činnosti – sbírání předmětů s tématy ženských hnutí a feministického aktivismu spojených a je­jich zařazování do sbírky muzea.

https://publikace.nm.cz/neperiodicke-publikace/nepoddajne-predmety-zenska-hnuti-a-feministicky-aktivismus-ve-sbirkach-narodniho-muzea

Citace: GELNAROVÁ, Jitka. Nepoddajné předměty. Ženská hnutí a feministický aktivismus ve sbírkách Národního muzea. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2023. 235 stran. ISBN 978-80-7036-825-1 (pdf).

 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT