- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Mentoring nám otevírá dveře

[ 28.11.2019, Lenka Šimková, (za přispění L. Ditrychové a Z. Skřičkové), vedoucí projektu Mentoring nám otevírá dveře, Profesní komora sociálních pracovníků, z.s. ]

V rámci mentoringu, jak ho pojímáme, jsou primární otázky, jež přinášejí mentees. Projekt je cílen jak na předávání zkušeností z praktické práce s různými cílovými skupinami klientů a klientek, tak i na předávání zkušenosti ze spolupráce uvnitř profesionálních týmů. Stávající mentorskou skupinu tvoří tři ženy, do budoucna však vnímáme jako velmi žádoucí vyškolit také mentory – muže. Témata spojená s genderem zaznamenaly mentorky, jež v mentorské skupině PKSP prozatím působí, v těchto situacích: • Sociální pracovnice, jež pracuje s párem, cítí nutnost vybalancovat jak u sebe, tak i u daného páru určitou "nevyváženost" danou tím, že jde o dvě ženy a jednoho muže. Cíleně proto u sebe reflektuje riziko vzniku koalice na základě převahy „ženského úhlu pohledu“, ale pracuje i s možným předjímáním ohrožení u toho, kdo je v menšině (v tomto případě muž). Zvláště při práci s párem v konfliktu toto může být velmi citlivá situace. • Mentee zmiňuje novou situaci v organizaci, kdy místo dlouholeté ředitelky nyní organizaci vede ředitel – muž. Všímá si mužských a ženských strategií řízení, způsobů komunikace apod. • Objevilo se i "tradiční" genderové téma, a to sladění pracovního a rodinného času, konflikt role pracovnice a role matky. • Mentee popisuje situaci, kdy nastoupila coby nová pracovnice do původně čistě mužského kolektivu. Bezprostředně po nástupu začala vnímat potřebu ujmout se určitých nepsaných a nijak neformalizovaných úkolů a činností v organizaci. Šlo například o zajištění řádného úklidu kanceláří a prostor organizace, jakési vyladění a zútulnění pracoviště, v případě návštěv v organizaci zajištění jejich pohoštění. Mentee komentovala tuto svoji aktivitu jako čistě dobrovolnou, kterou ostatní kolegové - muži zaznamenali a výrazně ocenili. Ani v jednom z popsaných případů však nešlo o centrální téma, na němž by mentorka s mentee pracovala. Vždy šlo spíše o dokreslení dalších okolností, jež na centrální téma měly nějaký vliv. Když se podíváme na samotný projekt Mentoring nám otevírá dveře, tak se nám objeví téma genderu v našich úvahách o tom, že by bylo velmi vhodné časem doplnit mentorskou skupinu také o mentory – muže. Na straně potenciálních mentees mohou být některá témata vnímána jako veskrze ženská či mužská, také na straně mentorů a mentorek tomu tak může být a zároveň mezi všemi těmito jednotlivci mohou být značné individuální rozdíly. Pestrost přístupů, přítomnost mužů i žen v mentorské skupině i její větší velikost může přinést všem zúčastněným větší užitek a více inspirace.
 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT