- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Antidiskriminační směrnice podle J.X. Doležala

[ 13.10.2008, Linda Sokačová Šovinistická bomba ]

Vážený pane šéfredaktore,

Jiří X. Doležal ve svém článku „Sex podle Špidly“ kritizuje nový návrh antidiskriminační směrnice, kterou v červenci představila Evropská komise. Ve své vizi budoucnosti potom představuje společnost nesvobody, kterou vytváří antidiskriminační opatření Evropské unie. Ve středu jeho pozornosti se pak ocitají hlavně vztahy mezi muži a ženami. Proč však klade do souvislosti právě rovné příležitosti žen a mužů a nový návrh směrnice se můžeme jen dohadovat – jde o záměr zmást čtenáře, nebo jen o autorovu neznalost této směrnice a procedur v Evropské unii? Návrh se totiž postavením žen a mužů vůbec nezabývá.

Jak J.X. Doležal v úvodu svého článku uvádí, jde o zákaz diskriminace na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženského vyznání nebo víry mimo oblast zaměstnání. O mužích a ženách ani slovo. Jistě se může stát, že se autor splete, nebo úmyslně svou argumentaci postaví jiným směrem, na takové pochybení by ale jistě měl reagovat editor či šéfredaktor a podobné pochybení by mělo být zachyceno v interním systému ověřování informací, kterým by měla disponovat všechna seriózní média.

Kromě této zcela zásadní chyby lze vysledovat v článku řadu dalších dílčích nepřesností – jde např. o rozsah působení směrnice. Není pravdou, že směrnice reguluje všechny vztahy, ale pouze vztahy, které jsou právně ošetřeny – kromě ochrany na pracovišti se zaměřuje např. na vztahy spotřebitelské, což v praxi znamená např. to, že Vám firma nemůže odepřít pronájem bytu kvůli tomu, že je Vám 55 let a Vy se jí zdáte příliš starý, nebo proto, že jste na vozíku.

Nová směrnice se tedy opravdu nezaměřuje na „privátní bytí ve volném čase“, jak se ve svém článku zkušeně snaží vsugerovat Jiří X. Doležal, ale o smluvní vztahy. Navíc se jedná o návrh, který je v současné době na připomínkování v jednotlivých členských státech a nejde tedy o nějakou finální podobu, kterou musí členské státy implementovat do svého práva. Jak bude v konečné podobě směrnice vypadat je dnes velkou otázkou, její finální podoba totiž záleží na rozhodnutí vlád členských zemí.

Osobně vítám diskuzi nad podobou ne-diskriminace v Evropské unii, ta by však měla být založena na faktech a ne polopravdách či snad záměrných nepravdách.

Mgr. Linda Sokačová
Gender Studies, o.p.s.
 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT