- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Ministryně, která volá dětem zdržuje vládu…

[ 13.3.2007, Eva Ferrarová Šovinistická bomba ]

V Mladé frontě DNES ze dne 27.2.2007 se objevil článek "Ministryně zdržuje vládu, když volá dětem. Tolerují jí to", který podepsal známý bojovník proti právům žen pan Teodor Marjanovič. Článek, ve kterém se autor upřímně diví tomu, že německá ministryně Ursula von der Leyen, která má sedm dětí, vůbec může sedět ve vládě a starat se přitom o rodinu, nás přenáší přímo do atmosféry zemí socialistického bloku v letech 1948-1989.

V té době, jak známo, ženy musely chodit do práce, aby také živily rodinu, ale nesměly si na své práci zakládat a musely dávat najevo, že by raději byly doma a věnovaly se rodině.
Šovinismus autora a jeho totální odtržení od hodnot občanské společnosti se však projevily především v poslední části článku. Nemohu necitovat: "…Po návratu se s vervou pustila do politiky. A to vervou nikterak ideologickou. Patří sice k pravicové křesťanské demokracii, ale mnohé ideje převzala po své sociálnědemokratické předchůdkyni v úřadě. Dalo by se s nadsázkou říct, že převzala i určitou levicovou lehkovážnost. Navrhuje sice vytvoření dalšího půlmilionu míst v jeslích, ale neříká, odkud má stát na to vzít. Ale co, lze nakonec říct. Třeba se peníze najdou. Kancléřka Merkelová považuje stále menší počet dětí za společenskou hrozbu".

Moc ráda bych se zeptala autora, co si myslí o státu. Kdo ho podle něj tvoří? Stará pravda je, že stát tvoří občané a občanky. A ti mají děti. Pokud děti mít nebudou, tak nebude stát existovat. V každém státě jsou to nejdůležitější lidé, doufám, že s tím autor souhlasí. A kdo rozhoduje o tom, za co se utratí peníze daňových poplatníků? Vláda. A pokud vláda rozhodne, že se bude investovat do školek a tedy do lidí, proč ne? Proč to autor pokládá za lehkovážné? Zná snad rozpočet Německa lépe než jeho ministryně? Nebo by snad autor měl jiný názor? Třeba by Německo místo do školek mohlo investovat do zbrojení? Že by si Němci mohli hrát třeba na válku? A i kdyby, kdo by potom válčil, když nebudou mít Němci děti?

I já považuji snižující se porodnost za hrozbu. Také vím, že je třeba vytvářet podmínky rodinám a potažmo ženám pro to, aby chodily do práce, i když mají děti. Nebo chce snad autor naznačit, že by ženy neměly chodit do práce a být doma a starat se o rodinu? A možná by chtěl i říci, že je to biologicky dané?

 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT