- - -
-
- - Zpět na hlavní stránku - English
-
-
FEMINISMUS:CZ Gender Studies, o.p.s.
 
 
Feminismy Kultura Multikulturně Rodičovství Nasílí
Historie Média Rovné příležitosti Partnerské vztahy Zdraví a tělo
 
-
Informace -

Slovníček pojmů
Historie
Pro novináře

-
- -

Diskuse

 
- -

Kalendář akcí

 
Šovinistická bomba

Zpravodajství
z Econnectu

-
- -
- -
Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

[ 14.2.2001, Rovné příležitosti > Politika ]


Miloš Zeman
předseda vlády
nábř. E. Beneše 4
110 00 Praha 1

V Praze dne 10. 8. 1998


Otevřený dopis předsedovi vlády


Vážený pane předsedo,

jako zástupkyně níže uvedených českých ženských neziskových organizací bychom chtěly vyjádřit znepokojení nad složením Vámi sestavené vlády, v níž není ani jedna žena.

Jsme si vědomy skutečnosti, že nelze vyžadovat určité procento žen v ministerských funkcích pouze z důvodu, aby byly ve vládě ženy zastoupeny. Jen stěží ale lze uvěřit tomu, že by v současné České republice neexistovaly schopné ženy, které by řízení ministerstev zvládly i v těchto podle Vás tak těžkých dobách. Domnívaly jsme se, že jako předseda strany, která má svou ženskou sekci jako jediná v České republice a která tak často kritizovala předchozí vlády za malý počet žen v ministerských či jiných funkcích, uplatníte v praxi Vaší stranou často zmiňovanou snahu o rovnoprávné postavení žen a mužů ve společnosti.

Rovnoprávné postavení žen v naší společnosti ostatně odráží i skutečnost, že mezi 13 předsedy parlamentních výborů je jedna předsedkyně (ženy v této funkci tak tvoří 7,69 %) a že z 47 místopředsedů je žen 10 (21,27 %). V těchto významných funkcích byly ženy opět odsunuty do pozadí. Je zřejmé, že to není kvůli jejich neschopnosti či nedostatku zkušeností - muži si jen znovu přidělili funkce, za jejichž výkon se platí nemalé příplatky.

Věříte-li skutečně ve stejné schopnosti mužů a žen, pak je Váš argument o příliš tvrdé a pro ženy tudíž nevhodné práci ve vládě neospravedlnitelný a směšný.

V České republice se neustále hovoří o vstupu do Evropské unie a o nutnosti legislativních změn s tím spojených. Skutečnost, že se mnohé z těchto úprav budou týkat rovnoprávného postavení žen v naší společnosti, je pro většinu lidí neznámý. Politici/čky a média jej zřejmě považují za cosi okrajového a nevýznamného.

Při své práci se často setkáváme s názorem, že ženské organizace jsou zbytečné, neboť v České republice mají ženy i muži rovnoprávné postavení. Sestavením vlády jste dokázal, že tomu tak není. To, že v roce 1998 byla v České republice sestavena vláda bez jediné ženy, ukazuje, jak málo se naše země přibližuje vyspělým evropským zemím.

S pozdravem,

Dipl.-Pol. Bärbel Butterweck, La Strada Česká republika
MUDr. Milena Černá
Dáša Frančíková, La Strada Česká republika
Marie Haisová, Agentura Gaia
RNDr. Eva Hauserová
PhDr. Miroslava Holubová, Nadace Gender Studies
Mgr. Libora Indruchová, Nadace Gender Studies
PhDr. Eliška Janšová, Demokratická alternativa
Klára Jebavá, Nadace Gender Studies
PhDr. Markéta Koronthályová, Unie katolických žen
Mgr. Marie Koudelková, Jantar a Nadace Gender Studies
Mgr. Eva Králová, La Strada Česká republika
Saša Lienau, proFem
Věra Lukášová, EUNIKA
Kateřina Manová, Koordinační kruh prevence násilí na ženách
Mgr. Michaela Marksová-Tominová, Nadace Gender Studies
Barbora Pěchotová, proFem
Eva Pilíková, Nadace Gender Studies
Lenka Simerská, Nadace Gender Studies
PhDr. Jiřina Šmejkalová, Csc., Nadace Gender Studies
Mgr. Dana Štursová, Elektra
Marie Vavroňová, Nadace ROSA
Lada Wichterlová, Nadace Gender Studies

 
- Databaze
-

Knihovna
Knihkupectví

-

Ženské organizace

-

Studentské práce

-

Vyhledávač odkazů

- -
-

Dokumenty
a instituce

- -
- -
 

Podporují nás

- -
Hledej

- -
- -
 

Zpravodaj Rovné příležitosti do firem

- -

- -
- -
 

FacebookFacebook

- -

- -
- -
 

Na Feminismu.cz můžete poslouchat pořad Hovory na bělidle ČRo 6! (ve formátu mp3)

- -

- -
- -
 

Místa přátelská rodině
Místa přátelská rodině

- -

- -
- -
 

KATEDRA
genderových studií
FHS UK v Praze

Genderová studia FSS MU

Centrum Genderových studii FF UK

- -
-
   
Tento web spravuje Gender Studies o.p.s; © 2003; webhosting + webdesign + redakční a publikační systém TOOLKIT